Landgoed Oranjewoud door Reinder Homan. Afb. website Reinder Homan

 

Schierstins: Friesland aan het water


De huidige wisselexpoositie is getiteld 'Friesland aan het water' en omvat tientallen schilderijen van meest Friese 20e-eeuwers. Collectie Freark van der BIj.

"Op de expositie zijn de ‘Skûtsjes’ van Meinte Walta en het prachtige Grootdiep in hartje Dokkum van Gosse Koopmans enkele typisch Friese schilderijen. Ook de Friese meren en plassen komen aan bod. De Deelen van Jeannette Heman is daar een voorbeeld van.

Er hangen realistische en impressionistische landschappen uit de eerste helft van de 20e eeuw, zoals een boerderij aan het water bij Gou van Andries van der Sloot en de Dwarsfeart in Drachten van Ids Wiersma. Daar tegenover staan vrijwel abstracte, expressionistische werken zoals de kleurrijke Noordzee van Simon Lassche en Haven van Eddy Sikma uit naoorlogse periodes. De meeste kunstwerken zijn olieverfschilderijen, maar er worden op de expositie ook andere technieken getoond, zoals een drieluik etsen van Reinder Homan.

Vaartuigen zijn ook geschilderd door Jan Frearks van der Bij (Zandzuiger) en Wigle Engelsma (Scheepshelling). Van deze kunstenaar zijn ook de twee enige beelden op de expositie, die zeilschepen verbeelden, gemaakt van oud gereedschap en een schaats. De zeekust en het Wad zijn verder verbeeld door door respectievelijk Abe Gerlsma en Jentje Popma." (Citaat van de Schierstins)

In de Schierstins zij nieuwe fiets- en wandelroutes beschikbaar.