Boek Stinzen en staten: tweede herziene druk


De tweede druk van ons boek Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland is verschenen. In onderstaand persbericht staan de nieuwe elementen die in deze herdruk zijn toegevoegd. In de LC van 22 juni worden de nieuwe ontdekkingen eveneens belicht.

Bestellen kan door een mailtje te sturen naar statenstinzen@outlook.com

De stichting Staten en Stinzen brengt deze herziene druk over dit belangrijke culturele erfgoed in Friesland uit. De auteur is drs. Rita Radetzky. Onlangs was de eerste druk van het boek (2018) uitverkocht. Wegens de belangstelling voor dit onderwerp is besloten tot het uitgeven van een tweede druk.

Er is een aantal nieuw ontdekte afbeeldingen opgenomen, die tot nu toe onbekend waren. Eén daarvan is de onlangs aan Tresoar overgedragen ingekleurde ontwerptekening van de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard voor de tuinaanleg van Voormeer in Heerenveen. Deze dateert uit de jaren ‘40 van de negentiende eeuw. De aanwinst is bijzonder. Er komt zelden een originele tekening van deze tuinarchitect aan het licht. Het is een interessante toevoeging aan zijn oeuvre en belangrijk voor de tuinkunst in Friesland. Het gaat hier om een aanleg in de landschapsstijl in de negentiende eeuw met de voor Roodbaard kenmerkende kronkelende paden en slingervijver. Het was al bekend dat hij bij de aanleg van de tuin van Voormeer betrokken, maar een ontwerptekening ontbrak tot nu toe.

Verder is van de verdwenen state Klein Hermana in Minnertsga (afgebroken in 1835), een fraaie aquarel uit 1821 opgenomen. De sfeervolle afbeelding toont behalve de state met voortuin ook het bijgebouw met een koets. Het terrein is via een brug te betreden.

Van Schatzenburg in Dronrijp is een foto bewaard gebleven waarop de bewoners met gasten op het gazon voor het huis zijn vereeuwigd. Deze dateert uit circa 1910.

Een tot nu toe onbekende tekening voor de restauratie van de oude Martenastate in Cornjum uit 1888 laat zien welk plan de toenmalige bewoner voor het bewaren van de state had. Dit is niet uitgevoerd. De state is in 1900 afgebroken. Op de plaats hiervan is daarrna de nu bekende Martenastate verrezen, dat enige overeenkomsten vertoont met het genoemde plan, hoewel het van een andere architect is.

De prijs bedraagt € 24,95. Het boek is in de boekhandel en bij de stichting verkrijgbaar. (statenstinzen@outlook.com)