Schilderij familie Van Eysinga. Foto Marieke Balk

 

Verhalenavond 15 november in Leeuwarden, Franeker en Bears


In heel Fryslân worden op 15 november talloze verhalen verteld voor publiek. Zo ook in Museumhuis Van Eysinga, Museum Martena en Uniastate Bears.

In het huis Van Eysinga zal cultuurpublicist Gerhild van Rooij een theatrale historische vertelling laten horen over het museumhuis zelf. Zij begint om half acht, half negen en half tien en vertelt elke keer ongeveer een kwartier. NB: Om de sfeer intiem te houden en het museumhuis niet te zwaar te belasten wil men graag per vertelling niet meer dan 20 gasten ontvangen.

In Museum Martena komt de laatste particuliere bewoonster aan het woord. Mevrouw Huguenin weet nog hoe het heurt. Ook Theo Polet van de Werkgroep Toegankelijkheid vertelt in Museum Martena: “Mijn verhaal gaat over mijn levensloop en hoe ik daarin met mijn hoorproblemen ben omgegaan. Van de eerste diagnose op 14-jarige leeftijd tot heden.” Het is de bedoeling dat er tijdens het verhaal niet gestoord wordt. Er zal ook een schrijftolk meekomen.

In kerk en state te Bears zullen diverse vertellers optreden. Vanaf 19.30 uur inloop in de kerk, en de eerste verhalenronde zal circa 20.00 uur beginnen. ‘De eerste vertelling is De boer en syn rabjende frou’ en speelt in de tijd dat heer Keimpe van Unia op de Uniastate woonde. Daarna volgen er meer.

De foto is van Marieke Balk

meer informatie »