Jongemastate

Poort (1603) van voormalige state, met park (stinzenflora) waarin de contouren van de state.

Staniastate

19e-eeuws landhuis, voortzetting van 16e-eeuwse state. Groot park (Roodbaard). Brasserie, B&B.

Tuinen en parken

Veel staten (en ook de Schierstins) worden omringd door een park of tuin. Van cultureel en historisch belang is steeds ...

Fogelsangh State

17e-eeuwse state met museaal interieur en groot park (bos). Te bezichtigen.

Botniastins met links torentje MArtenastins en rechts stukje Camminghastins

Academie van Franeker: Waarheid en feiten

De Academie van Franeker is begonnen met een collegereeks in de Botniastins, onder de titel Waarheid en feiten. Op 30 november spreekt prof.dr. Margriet van der Heijden

7 december: prof.dr. Ronald van Raak

14 december: Jesse David Marinus

11 januari 2023, prof.dr.ir. Jacob Fokkema:

Lees verder
Pleintje achter. Foto pn

Museum Martena: Joost Vandebrug

Museum Martena is open van 11 tot 17 uur. Tot 1 april is het museum niet open op maandag. 

Deze winter is het nieuwe werk van fotograaf en filmmaker Joost Vandebrug in Museum Martena te zien. 'Alles stroomt' is het motto waaronder Joost Vandebrug (Franeker, Antwerpen) de afgelopen periode zijn kunstwerken heeft gemaakt.

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer