Staniastate: 9 april Folk yn 'e Wâlden

Op 9 april is er weer een concert van Folk yn 'e Wâlden: deze keer de Ierse Henry Girls. 

In de brasserie van Staniastate exposeren momenteel Gita van den Berg en Hans Smedema, deels met composities die zij gezamenlijk hebben gemaakt.

 

Lees verder

Dekema State: opening 6 april, voorjaarsfair op 20 april

‘Het was er altijd gezellig’, Jan van Wageningen. 1950- 1970. Dit jaar wordt er een kleine tentoonstelling gewijd aan Jan van Wageningen (1918-1979) , de voorlaatste slotheer van Dekema State. Opening 6 april. 

De grote voorjaarsfair is op za. 20 april 2019. Meer dan zestig kramen. Om elf uur en drie uur een lezing door Willem van Riemsdijk (van de stinzenfloramonitor) en om twee uur een wandeling om eetbare planten te leren kennen. 

Voor het voorjaarsarrangement van 13 april, waar ook Dekema State bij betrokken is, zie bij Martenastate. 

 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer