Stadhouderlijk hof

Van 1587 tot 1747 residentie van de stadhouders, in 1709 tot één geheel verbouwd en in 1880 nogmaals gewijzigd. Binnen ...

Oostenburg

Oorspronkelijk 18e-eeuwse buitenplaats, in 1837 afgebroken en toen ook min of meer herbouwd. Kollumer Museum 'Mr Andreae'

Martenahuis, Museum Martena

Stadsstins uit 1506. Nu Museum Martena: veel authentieke bouwonderdelen. Flinke achtertuin met stinzenflora.

Vijversburg

19e-eeuws neo-classicistisch landhuis met groot park en artistiek ingevuld terrein. Bezoekbaar.

Oenemastate

In oorsprong 16e-eeuwse state, met 19e-eeuwse neo-renaissance gevel. Beschilderd plafond (17e eeuw). Hotel en Grandcafé.

Voorzijde

Fogelsanghstate: iepenloftspul foar en troch jongerein (5 july e.f.)

Iepenloftspul: spile troch de bern fan it Masquerade Theater en de poppespilers fan Theater Pierewaai komt De striid om it Mearkeslot nei de tún fan Fogelsanghstate. Première op 5 july, dêrnei noch op 6, 7, 12, 13 en 14 july. 

Muziek rond de vleugel 2024 (optredens door kwaliteits-amateurmusici):  7 juli en 22 september.

 

Lees verder
Foto Irene Feenstra

Vijversburg: Expositie in paviljoen; imkerijdag

Op Vijversburg is de expositie Zee van bloemen te zien. Op deze expositie staat de stinzenflora centraal. Het Paviljoen is geopend op zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00 uur.

Zondag 14 juli: op bezoek bij de imkers in de bijenstal van het park. De imkers zijn vanaf 12.00 uur aanwezig. 

17, 18 en 19 juli: Songs in the Park, een driedaags 'camp' voor singer-songwriters. Na de driedaagse een concert. 

31 augustus en 1 september: Zomerfair

Lees verder
Foto Marie-Hélène de Vrij

Dekema State: imkerijdagen in juli

Imkerijdagen: 13 en 14 juli 13-17 uur

Openingstijden state: van dinsdag t/m vrijdag van 9-17 uur en in het weekend en maandag van 10.30 uur tot 17 uur. De tuin en koffiehoek zijn alle dagen open.

 

 

Ook zijn hier nog jams, honing en wol of mutsen te koop (in kleine hoeveelheden).

Lees verder

Schierstins: Quilt Art

Expositie: De deelnemers van de internationale groep Quilt Art – onder wie Dirkje van der Horst - Beetsma uit Metslawier – hebben het traditionele quilten tot kunst verheven. Hun expositie ´Following the Thread´ is vanaf 13 juli tot en met 8 september te zien

 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer