Harstastate

State met grote tuin en bijgebouwen, van vóór 1511. In de 18e eeuw een groot adellijk huis. B&B in ...

Stadhouderlijk hof

Van 1587 tot 1747 residentie van de stadhouders, in 1709 tot één geheel verbouwd en in 1880 nogmaals gewijzigd. Binnen ...

Lunia

19e-eeuws landhuis, nu hotel-restaurant.

Princessehof

Paleis plus stadsstins, plus geboortehuis Maurits Escher, tezamen Nationaal Keramiekmuseum

Tuinen en parken

Veel staten (en ook de Schierstins) worden omringd door een park of tuin. Van cultureel en historisch belang is steeds ...

Rechtenvrije foto Schierstins

De Schierstins: expositie Mienskip

Vanwege de zeer sterk gestegen energielasten is de Schierstins genoodzaakt in het winterseizoen alleen nog in het weekend open te zijn, met uitzondering van de Kerst- en de krokusvakantie. 

De nieuwe expositie (21 januari t.m. 5 maart) is van schildersclub Mienskip uit Feanwâlden en Henk Stapert.

Het Fries Museum heeft bij de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur (t.m. 7 mei 2023) een vijftal "luisterwandelingen" geïntroduceerd. Een ervan begint bij de Schierstins. Men kan op elk moment starten bij de poort, mits in het bezit van een QR-code. Het FM wijst erop dat de beleving completer is tijdens de openingstijden van de stins.

 

Lees verder
Botniastins met links torentje MArtenastins en rechts stukje Camminghastins

Academie van Franeker: Waarheid en feiten

De Academie van Franeker is begonnen met een collegereeks in de Botniastins, onder de titel Waarheid en feiten. 

8 februari 2023: Pieter Duijff, Wannear is in plaknamme Frysk? 

15 februari 2023: drs. Jouke Velstra. Verzilting. Verleden, heden en toekomst. Actuele kennis en nieuw onderzoek.

22 februari: prof. dr. Corné Pieterse: Wie het kleine niet eert…. Het bodem microbioom en plantgezondheid

Hjirnei, fan 2 maart ôf, in kursus oer toppers fan de Fryske literatuer

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer