Vijversburg

19e-eeuws neo-classicistisch landhuis met groot park en artistiek ingevuld terrein. Bezoekbaar.

Heringastate (Poptaslot)

Oorspronkelijk 15e-eeuwse state, sinds 1712 beheerd in de toenmalige staat. 17e-eeuwse poort. Omgracht en met tuin. Te bezichtigen.

Uniastate

Fraaie poort uit 1616 en stalen reconstructie (‘luchtspiegeling’) van de state, die in 1756 is afgebroken.

Oostenburg

Oorspronkelijk 18e-eeuwse buitenplaats, in 1837 afgebroken en min of meer herbouwd. Kollumer Museum 'Mr Andreae'

Lauswolt

19e-eeuws landgoed, sterk uitgebreid vanwege hotelfunctie; park werd golfbaan.

Harstastate: opruimdag

Op zaterdag 21 december wordt door de eigenaar van Harstastate (de vereniging Hendrick de Keyser) een opruimdag georganiseerd, onder de deskundige leiding van Heilien Tonckens (stinzenplanten-expert). Hulp is welkom, zij het dat er een limiet is aan het aantal vrijwilligers.

Lees verder

Oratie prof. dr. Hanneke Ronnes

Op 26 november jl hield Hanneke Ronnes haar oratie, de rdevoering waarmee zij de leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen aan de RUG aanvaardde. Lees verder voor een samenvatting, zoals deze werd gepubliceerd door de SKBL.

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer