Oostenburg

Oorspronkelijk 18e-eeuwse buitenplaats, in 1837 afgebroken en toen ook min of meer herbouwd. Kollumer Museum 'Mr Andreae'

Heringastate (Poptaslot)

Oorspronkelijk 15e-eeuwse state, sinds 1712 beheerd in de toenmalige staat. 17e-eeuwse poort. Omgracht en met tuin. Te bezichtigen.

Dekema State

In oorsprong 15e-eeuwse state met museale inrichting en zeer fraaie tuinen. Te bezichtigen.

Harstastate

State met grote tuin en bijgebouwen, van vóór 1511. In de 18e eeuw een groot adellijk huis. B&B in ...

Heremastate Joure

Voormalige state. Het park is er nog en één zaal.

Oostenburg Sint Anne belicht

In een aantal publicaties is de voormalige buitenplaats Oostenburg in Sint Annaparochie voor het voetlicht gebracht door Jan Keizer, die met name over de groenaanleg een aantal onbekende feiten boven water heeft gehaald. 

Lees verder
Kleintje Klassiek

Schierstins: expositie en tuin

Tot en met zondag 19 mei exposeert beeldend kunstenaar Hennie Dijk - Stel onder de titel Crocus Pocus: Primavera! Met deze titel probeert zij het gevoel van het vroege voorjaar te vertalen: een toverbal in het voorjaar. In de stinstuin bloeien tegelijk de ´echte´ stinzenplanten. 

 

Lees verder
Foto Irene Feenstra

Harstastate: stinzenflora-expositie in Informatiecentrum

In het Kennis- en Ynformaasjesintrum Terp Hegebeintum is tot en met 12 mei de expositie Zee van bloemen te zien. Op deze expositie staat de stinzenflora centraal. Kunstenares Irene Feenstra heeft hiervoor tijdens de gehele bloeiperiode achttien karakteristieke stinzenbloemen gefotografeerd op Martenastate. Dekemastate, Harstastate en Sjuxmastate. Lees verder. 

Hegebeintum heeft een website die zowel bezoekerscentrum als kerk, als Harstastate belicht. Het Kennis- en Ynformaasjesintrum is van november tot en met maart geopend op woensdag en vrijdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer