Lunia

19e-eeuws landhuis, nu hotel-restaurant.

Heremastate Joure

Voormalige state. Het park is er nog en één zaal.

Oenemastate

In oorsprong 16e-eeuwse state, met 19e-eeuwse neo-renaissance gevel. Beschilderd plafond (17e eeuw). Hotel en Grandcafé.

Botniastins met links torentje MArtenastins en rechts stukje Camminghastins

Academie van Franeker: 14 juni: Allergie

14 juni: De Achilleshiel van allergie; prof.  Harry Wichers
24 juni  Bloedstollend. dr. Albert Dreijer. 

De Academie van Franeker tracht meer jongeren te bereiken door een studentenvereniging in het leven te roepen. Zie LC 25 april 2023.

 

Lees verder

Epemastate

De stichting Stinze Stiens heeft per 1 juni Maarten Vos uit Zwolle aangesteld als tuinbaas van Epemastate en Oranjestein

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer