Oostenburg

Oorspronkelijk 18e-eeuwse buitenplaats, in 1837 afgebroken en min of meer herbouwd. Kollumer Museum 'Mr Andreae'

Dekema State

In oorsprong 15e-eeuwse state met museale inrichting en fraaie tuinen. Te bezichtigen.

Stadhouderlijk hof

Van 1587 tot 1747 residentie van de stadhouders, in 1709 tot één geheel verbouwd en in 1880 nogmaals gewijzigd. Binnen ...

Fogelsangh State

17e-eeuwse state met museaal interieur en groot park (bos). Te bezichtigen.

holwortel bij Dekema, foto Dekemastate

Locaties te bezoeken in de buitenlucht

Een luchtje scheppen mag, mits niet in een groep en mits het niet te druk wordt. De staten en stinzen bieden ruimte voor een ommetje. De toegangsweg naar de Schierstins wordt gesierd door speciale flora en de tuin is verder op afstand te bekijken. Parken en tuinen: Jongemastate, Staniastate, Overtuin Oranjewoud, het groen rond EpemastateMartenastate Koarnjum. De tuin van Dekema State is vrij toegankelijk van dinsdag tot en met vrijdag, en als de hekken open staan ook in het weekend en op maandag. (De voorjaarsfair is trouwens afgelast.) De Philippusfenne, die een keur van diverse soorten stinzenflora laat zien, kan alleen na telefonische afspraak worden bezocht in maart en april. (De website philippusfenne.nl meldt geen sluiting.) De tuin achter Museum Martena is toegankelijk.De tuin rondom het Poptaslot (normaliter niet toegankelijk) is soms open. Achter en tegenover het Lycklamahûs. De tuin Heremastate ook. De buitenkant van Rinsmastate. En natuurlijk Vijversburg (tijd voor zo'n goedkope Vriendenkaart?) Kijk hier ook eens omhoog: het ene na het andere ooievaarsnest.

Lees verder
Vijversburg: vijf ooievaars. Foto Peter Nieuwenhuijsen.

Vijversburg: 30 hectare toegankelijk

Park Vijversburg is open. Een kaartje kost voor iedereen € 2,50. Maar let op de tarieven voor wie een jaarkaart koopt ("vriend wordt"). . 

De theesalon (normaal zondag vanaf 11 uur) is de komende weken gesloten.

Lees verder

Word donateur door het boek te kopen

Aanbieding: het boek van Rita Radetzky (€ 24,95) plus het donateurschap voor 2020 (€ 15,00): samen voor € 30,00.. Meld u aan via het formulier linksboven (verander 'niet donateur worden in 'donateur worden'). Er komt dan een e-mail met de vraag of u op de aanbieding wilt ingaan.

 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer