Heringastate (Poptaslot)

Oorspronkelijk 15e-eeuwse state, sinds 1712 beheerd in de toenmalige staat. 17e-eeuwse poort. Omgracht en met tuin. Te bezichtigen.

Princessehof

Paleis plus stadsstins, plus geboortehuis Maurits Escher, tezamen Nationaal Keramiekmuseum

Oostenburg

Oorspronkelijk 18e-eeuwse buitenplaats, in 1837 afgebroken en toen ook min of meer herbouwd. Kollumer Museum 'Mr Andreae'

Tuinen en parken

Veel staten (en ook de Schierstins) worden omringd door een park of tuin. Van cultureel en historisch belang is steeds ...

Reeks Bûtenpleats op Omrop Fryslân

Omrop Fryslân zal vanaf 26 oktober een reeks korte films uitzenden rond de staten, stinzen en buitenplaatsen: De Bûtenpleats. De reeks is vervaardigd door Moon Productions en door onze stichting ondersteund.

Lees verder

Boek Stinzen en staten: tweede herziene druk

De tweede druk van ons boek Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland is verschenen. Lees verder voor een toelichting op de nieuwe elementen in deze herdruk. 

Behalve bij de stichting (via deze website) en de boekhandel is het boek ook te koop in het Huis Van Eysinga, dat op 12 september (Monumentendag) geopend is. 

Lees verder
Opening Botniastins, kort college Rolf Bremmer

Klein Botnia: 28 oktober, Covid-19, voorkomen en genezen met geneesmiddelen, tussen hoop en vrees

De Academie van Franeker heeft i.v.m. de coronamaatregelen de colleges weer moeten verplaatsen naar het youtube-kanaal van de academie.

Covid-19, voorkomen en genezen met geneesmiddelen, tussen hoop en vrees

De Academie van Franeker presenteert op 28 oktober a.s. om 20.30 uur opnieuw een lezing in de serie online colleges die live worden uitgezonden via het YouTube van de Academie van Franeker.

 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer