Foto: Marieke Balk

Rinsmastate Niet toegankelijk voor publiek

Zeventiende-eeuwse state met nog oudere voorganger. Na de Tweede Wereldoorlog opnieuw gebouwd na zeer ernstige oorlogsschade.

Voor het eerst wordt ‘Riensma gued’ in 1511 genoemd. Hiermee wordt waarschijnlijk een boerderij met landerijen bedoeld. In 1617 is hier een kostbaar nieuw huis met voor die tijd een rijk interieur gebouwd. De toenmalige eigenaar Hessel van Aysma verkocht het huis in 1746 aan Fecco Dominicus van Sytzama, afkomstig uit Friens. Fecco besloot een nieuw huis te bouwen vóór de bestaande state waarin een steen met het jaartal 1747 werd ingemetseld. Eind achttiende eeuw werden aan weerszijden van Rinsmastate twee bijgebouwen opgetrokken.

In 1843 liet Douwe Jan Vincent baron van Sytzama, net getrouwd en benoemd tot lid van de Provinciale Staten van Friesland, een nieuw huis bouwen door Thomas Romein uit Leeuwarden. De architect ontwierp een rechthoekig neoclassicistisch gebouw van twee bouwlagen onder een kap. De gepleisterde voorgevel was zeven raamvakken breed. Boven de ingang was een balkon waarop openstaande deuren uitkwamen. De middenpartij werd met een halfronde bekroning geaccentueerd waaronder de wapensteen van de familie werd geplaatst.

De laatste eigenares uit die familie, Wilhelmina Christina, richtte een stichting tot instandhouding van Rinsmastate op. Na haar overlijden diende de state als bejaardentehuis. In 1944 werd de state door een bom getroffen, waarbij het gebouw onherstelbaar werd beschadigd. In 1947 werd het huidige ongepleisterde gebouw met eveneens twee bouwlagen en zeven raamvakken opgetrokken. Van 1972 tot 1999 diende het gebouw als gemeentehuis van Dantumadeel. Sinds 2003 is de gerestaureerde Rinsmastate met park in particulier bezit; tot 2009 was bankier Dirk Scheringa eigenaar.

Rond de state is een aanzienlijk park gelegen.

In 1746 kocht Fecco van Sytzama de state. Zijn familie bewoonde de Beslingastate in Friens. Fecco werd in 1755 in Friens begraven. De kerk aldaar toont verscheidene indrukwekkende rouwborden, waaronder die van Fecco Dominicus van Sytzama, 'heer van Rinsmastate enz. enz.'


Afbeeldingen