Foto: Foto: website Boschoord

Boschoord Niet toegankelijk voor publiek

Villa voor zomer- en winterverblijf uit 1871, met omringend landgoed.

Huize Boschoord werd gebouwd in 1871 als villa voor zomer- en winterverblijf in opdracht van burgemeester Bernard van Welderen Baron Rengers (1868-1896), een neef van jonkheer F.J.J. van Eysinga, die eigenaar was van het omringende landgoed. Deze Eysinga kocht in 1900 het huis van zijn neef, de volgende baron Rengers. Tot 1968 heeft het huis als buitenhuis gefungeerd. Toen betrokken dominee jonkheer Cees van Eysinga en zijn vrouw Maria barones van Harinxma Thoe Slooten het, samen met hun.kinderen. Na het overlijden van zijn ouders (in 2018, resp. 2015) werd de villa, onder leidng van jonkheer Tjalling van Eysinga en zijn vrouw Anneke van Eysinga - de Bruijn, ingericht als luxe Bed & Breakfast. Nadat hun boerderij was afgebrand, namen zij tijdelijk hun intrek in Boschoord, Deze situatie duurt nog voort.

Eerdere aanpassingen vonden plaats in 1910 en 1968. Het middelste raam in de zitkamer was voorheen blind, en werd in 1910 een echt raam. Het heeft een afwijkende maat. Ook werd in dat jaar aan de noordzijde een biljartkamer aangebouwd. In 1968 werd de biljartkamer omgebouwd tot woonkeuken en bijkeuken. Toen werd ook een haard geplaatst in de zitkamer. Deze dateert echter uit 1806 en sierde oorspronkelijk het Eysingahuis te Leeuwarden. Hij staat afgebeeld op het familieportret waarvan het Eysingahuis een kopie laat zien.

In het souterrain bevindt zich een toilet met een koperen wasbak. Deze wasbak was ooit een geschenk aan jonkheer Frans Julius Johan van Eysinga (1752 - 1828), de bouwheer van het Eysingahuis.

(tekst pn, informatie afkomstig van de website van Boschoord, evenals de meeste foto's))


Afbeeldingen