De stichting


.

Het e-mailadres van onze stichting is gewijzigd. Het is geworden:info@statenstinzen.nl

Zie het menu rechts voor de verdere indeling van deze pagina van de website.

Nalaten

Een mooie, toekomstgerichte manier om uw waardering voor (Fries) cultureel erfgoed te doen blijken, is het opnemen van onze stichting in uw testament. Ook nieuwe generaties kunnen mede daardoor worden herinnerd aan de Friese geschiedenis en in staat gesteld te genieten van de fraaie monumenten en hun tuinen en parken.

Nalaten kan op verschillende manieren, die alle bijzonder welkom zijn. Via een testament kunt u ons als legataris of als erfgenaam benoemen. Als u hierover in gesprek wilt met een van de bestuursleden, zend dan een e-mail naar info@statenstinzen.nl