Contact opnemen, rekeningnummer

Het e-mailadres van onze stichting is (noodgedwongen) gewijzigd. Het is geworden: info@statenstinzen.nl

Stichting Staten en Stinzen
Postbus 137
8900 AC Leeuwarden
telefoon: 058 - 266 66 17
e-mail: info@statenstinzen.nl

De stichting Staten en Stinzen heeft haar postadres en vergaderfaciliteiten bij het Monumintehûs Fryslân, aan de Emmakade 59 (voormalig PEB-gebouw, nu Emmastate) te Leeuwarden. Bovenstaand postadres (postbus) kan gebruikt worden voor uw post aan de stichting Staten en Stinzen.

In het Monumintehûs Fryslân is ook het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân gevestigd. Daar is Marleen Pennewaard de contactpersoon voor de stichting Staten en Stinzen. Zij is te bereiken op bovenstaand telefoonnummer.

Het bankrekeningnummer van de stichting is NL 50 RABO 0108289761.

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier:


Neem contact op