Osingastate Langweer, Foto André Buwalda
Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Replica's Niet toegankelijk voor publiek

In de 20e eeuw zijn verscheidene gebouwen opgetrokken met het doel een state na te bootsen. Hier de replica van de Osingastate te Langweer. (Vgl. met kleine foto, het schilderij). 

Het eerste voorbeeld (grote foto) is de Osingastate te Langweer (1939), die de vorm weerspiegelt van de voormalige 17e-eeuwse state en ook daadwerkelijk op de kelders van de oude state staat. Kleine foto 4 geeft de oorspronkelijke state weer (schilderij van Klaes Posthuma.)

Aan de restauratie-aannemer Yde Schakel is de Allingastate in Allingawier te danken, nu naast woonhuis ook een geriefelijke Bêd en Brochje. Deze state dateert uit het laatste kwart van de 20e eeuw. (Kleine foto's 1 en 2)

Later zijn nog enkele gebouwen neergezet die duidelijk de vorm hebben van een state, zelfs van een statecomplex. Op de foto (3) een voorbeeld uit Hallum.

Al een aantal jaren wordt de bouw voorbereid van een nieuwe Kingmastate op het terrein van de voormalige Kingmastate te Zweins. Hoewel het hoofdgebouw geïnspireerd is op een stins, wordt er geen replica nagestreefd. (Foto 5: het betreft hier een ontwerp.)


Afbeeldingen