Foto Peter Nieuwenhuijsen
Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Heremastate Joure Toegankelijk voor publiek

Voormalige state. Nu gemeentehuis van De Fryske Marren. Binnen herinnert één zaal aan het verleden. Buiten is het vooral het park dat resteert. 

In het verlengde van Midstraat ligt het park Heremastate. Tot 1581 stond hier een stins. Na afbraak werd hier in 1589 een schans tegen de Spanjaarden opgeworpen. Omstreeks 1625 werd er een eenvoudige state gebouwd, genoemd naar een voorouder van de eigenaar Barthold Tjaerda van Starckenborg, Habel van Herema.

Na de komst van het geslacht Vegilin van Claerbergen volgden verbouwingen. Omstreeks 1708 is een vleugel met een zaal aan de oude state aangebouwd. Het interieur werd kort hierna gewijzigd in de toen modieuze Lodewijk XIV-stijl. De familie besteedde veel aandacht aan de tuin. In de 18de eeuw is een prachtig barok park met een grand canal en een mooie lindelaan aangelegd. Het hoogtepunt vormde en vormt nog steeds de berg die van de schans overbleef. Ooit stond hier een uitkijktoren.

Het park is heringericht door L.P. Roodbaard in de landschapsstijl, maar met behoud van bovengenoemde barok-elementen. De state is omstreeks 1848 verbouwd, waarbij de middenpartij vervangen werd door een hoge gevel in neo-classicistische stijl. In deze vorm werd het gebouw in het begin van de 20ste eeuw als sanatorium gebruikt. Daarna werd de state grotendeels gesloopt en in 1924 door een eenvoudige villa vervangen.

In 1940 verkocht jhr. P.B.J. Vegilin van Claerbergen, de laatste burgemeester uit dit geslacht, het huis en het park aan de gemeente Haskerland, later Skarsterlân, nu De Fryske Marren. In het nieuw gebouwde gemeentehuis zijn nog onderdelen van de zaal (met Lodewijk XIV-interieur) en de villa opgenomen.


Afbeeldingen