Marie-Louisekamer in Princessehof
Foto: Princessehof

Toegankelijke staten en stinzen Toegankelijk voor publiek

Bij de staten en stinzen is vermeld of ze toegankelijk zijn voor publiek. Op deze plaats vindt u slechts een korte samenvatting van deze informatie. 

Coronamaatregelen zijn niet verwerkt in dit oerzicht. Op de pagina Nieuws en agenda vindt u een overzicht onder de titel Open of dicht.

Jaarrond toegankelijke musea:

Huis Van Eysinga (Leeuwarden)

Museum Martena (Franeker)

Oostenburg (Kollum)

Keramiekmuseum Princessehof (Leeuwarden)

De Schierstins (Feanwâlden)

Openbaar toegankelijke tuinen (niet alle gratis)

Fogelsanghstate (gesloten tijdens broedseizoen)

Heremastate Joure

Jongemastate (Raerd)

De Klinze (Aldtsjerk)

Martenastate Koarnjum

Overtuin Oranjewoud

Park Oranjestein (Oranjewoud) (zeer beperkte openingstijden)

Park en overtuin Lycklamahûs (Beetsterzwaag)

Philippusfenne (maart, april) (Kollum)

Staniastate (Oentsjerk)

Vijversburg (Tytsjerk)

Musea die gedurende een deel van het jaar geopend zijn

Dekemastate (Jelsum)

Fogelsanghstate (Veenklooster)

Heringastate / Poptaslot (Marsum)

Uniastate (kerk, poort) (Bears)

Gebouwen met horecafunctie

Boschoord (Bed & Breakfast) (St. NIcolaasga)

Camminghastins ('Konditorei') (Franeker)

Kippenburg (weekhuur) (Oudemirdum)

Lauswolt (hotel-restaurant) (Beetsterzwaag)

Lunia (hotel-restaurant) (Oldeberkoop)

Oenemastate (hotel-café-restaurant) (Heerenveen)

Het Stadhouderkijk Hof (hotel-restaurant plus café Duco) (Leeuwarden)

Martenastate: Túnmanswente (theetuin) (Koarnjum)

Brasserie Staniastate (café-restaurant; bed and breakfast) (Oentsjerk)