Nieuws en agenda

DE INZENDTERMIJN VAN DE PRIJSVRAAG IS VERSTREKEN

Wij zenden u graag onze digitale Nieuwsbrief toe. Meld u aan; er vloeien geen verplichtingen uit voort.

Opening Botniastins, kort college Rolf Bremmer

Klein Botnia: Academiejaar wordt geopend door dr. Jan Terlouw

Klein Botnia: de Academie van Franeker gaat ook in september en oktober haar activiteiten verplaatsen naar de Martinikerk.

Op 23 september vindt de opening van het Academisch Jaar plaats, met als spreker Jan Terlouw.  Omdat er al zeer veel aanmeldingen zijn (een lange wachtlijst) wordt het openingscollege ook via het YouTube kanaal van de Academie van Franeker via een live-stream uitgezonden.

 

Lees verder
Foto: Museum Martena

Museum Martena finalist RAAK Stimuleringsprijs

Was in de tuinkamer al alles aanraakbaar, nu dinght het museum met een nieuw project voor slechtzienden ook nog mee naar een prijs van Raak! Hiervoor moeten wel stemmen worden binnengehaald. Het museum heeft er veel baat bij als er zo veel mogelijk mensen hun stem uitbrengen na lezing van het overtuigende verhaal. Lees dus verder [of ga direct naar www.raakstimuleringsprijs.nl  ]

De tentoonstelling De Binnen- en Buitenwereld van Gosse Koopmans bliijft de rest van dit jaar. De wandvullende panorama's die tijdens deze tentoonstelling te zien zijn, zijn geïnspireerd door Koopmans' eigen omgeving. 

Lees verder
Aardig boekje van Arnold Zebel en Wim Hoogendam

Dekema State: Expositie over fruitteelt. Weekendopenstelling

Dekema State is te bezoeken na reserering, op zaterdag en zondagmiddagen van 13-17 uur. Zie de websitevan Dekema voor reservering. Buiten deze openstellingstijden is de tuin wel te bezoeken wanneer de hekken open staan (dus onregelmatig). 

De tentoonstelling van dit jaar gaat over fruit: 'Ooft uyt warmoezerij'. Lees verder!

Bij de entree is de nieuwe (29 juli) "Dekemastate-biografie" door Yme Kuiper en Sjoerd Cuperus, te koop (€ 49,95). Lees verder voor een uitgebreid bericht hierover.

26 november: Dekema-lezing door Wim Hoogendam, over het leifruit op Dekema. Of de lezing doorgang kan vinden, moet nog even worden afgewacht.
 

Lees verder

Noordelijke Museumweek

Er komt ook een Noordelijke Museumweek aan: van 10 tot en met 18 oktober (de noordelijke herfstvakantie). Op 7 oktober verschijnt in een grote oplage de Museumkrant, gratis bij de noordelijke dagbladen. 

Lees verder
Eetzaal met gereconstrueerde schilderingen

Eysingahuis: eetkamer wordt officieel geopend

Op 1 oktober opent burgemeester Buma de eetkamer, waarna op 18 oktober een lezing plaatsvindt over de schilderingen. 

Openingstijden:

Woensdag tot en met zaterdag 10.00 tot 16.00 uur
Zondag 12.00 tot 16.00 uur

Tickets via de website van Museumhuizen.

In het Eysingahuis is regelmatig woonruimte te huur. Op dit moment drie appartementen. Verder een grote bedrijfsruimte. 

Lees verder
"Kent" wordt geïllustreerd met een soortgelijke foto van Vijversburg

Op wereldreis in Fryslân

De toeristische website Eropuit in Friesland heeft een wereldreis uitgestippeld die geheel binnen de grenzen van de provincie blijft. Dat lukt onder meer door het graafschap Kent (Engeland) te laten vertegenwoordigen door een selectie van staten en  stinzen. Een heel leuk idee, mooi uitgewerkt ook. 

 Afgebeeld is Staniastate (foto) met helaas één mnpuntje: als locatie staat "Oenkerk" aangegeven, iets waar diverse misverstanden achter schuilgaan. 

www.eropuitinfriesland.nl/nl/ontdekken/noardlike-fryske-walden/staten-en-stinzen

 

Lees verder

Boek Stinzen en staten: tweede herziene druk

De tweede druk van ons boek Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland is verschenen. Lees verder voor een toelichting op de nieuwe elementen in deze herdruk. 

Behalve bij de stichting (via deze website) en de boekhandel is het boek ook te koop in het Huis Van Eysinga, dat op 12 september (Monumentendag) geopend is. 

Lees verder
Landgoed Oranjewoud door Reinder Homan. Afb. website Reinder Homan

Schierstins: 26 sept Theun de Vriesmarkt. Voorts: foto-expositie Rob Blanken

Zaterdag 26 september is er weer de Theun de Vriesboekenmarkt rondom de Schierstins. Behalve de boekenmarkt, taxaties en 'kunst en kitsch' zijn er ook verhalen. Nieuw is dat deze keer meesterverteller Douwe Kootstra het verhaal 'Jufferstate' van Theun de Vries tot leven brengt. Het verhaal gaat over de 'juffer'  van de Schierstins.

De foto's van Rob Blanken waren onlangs genomineerd voor Nederlands grootste natuurfotowedstrijd: de Wereldnatuurfonds Frans Lanting Photo Award. Ze hebben niet gewonnen, maar drie foto’s van hem kwamen wel in het jaarboek van het Wereldnatuurfonds terecht. Tot en met zaterdag 24 oktober worden ze geëxposeerd in de Schierstins. Dinsdags t.m. zondags van 13.30-17.00 uur is het cultureel en historisch centrum open. De rijksoverheid heeft de musea verplicht om te reserveren en dat geldt ook voor De Schierstins (info@schierstins.nl; tel. 0511-472937).

 

Lees verder
Keramiek uit 2020 van Babs Haenen

Princessehof: Babs Haenen en Human after all

Vanaf 5 september: Babs Haenen. Gerenommeerd kunstenaar en keramist Babs Haenen (Amsterdam, 1948) ontvangt dit jaar de Van Achterberghprijs. Ter gelegenheid van deze onderscheiding toont het Princessehof tot en met 3 januari 2021 een selectie van haar werken, vooral recente stukken (foto).

Vanaf 10 oktober:  Human after all, de nieuwe, grote tentoonstelling, die een jaar zal blijven. 

Nieuwe vaste exposities geopend: eerbetoon aan 'de princes' en aan M.C.Escher.

Jennifer Tee (Vallende veren) heeft eind juni de Amsterdam-prijs voor de kunst gewonnen. 

 

Lees verder

Symposium Kastelenstichting

De Nederlandse Kastelenstichitng en de werkgroep Adelsgeschiedenis organiseren een symposium onder de titel 'Ongenode Gasten, Bezetter en bevrijder op de buitenplaats'. Op 17 oktober in Amersfoort. 

Lees verder

Jousmastate

Het bestuur van de stichting Jousmatate is vernieuwd. Dit ten behoeve van de instandhouding van de begraafplaats op de plek van de vroegere state, te Wirdum (gem. Leeuwarden)

Lees verder
Park achter Staniaistate. Foto Peter Nieuwenhuijsen

Wandelen bij staten en stinzen: Fryslân Noord

De staten en stinzen bieden ruimte. Vijversburg (Tytsjerk) (zie elders op deze pagina), Staniastate (Oentsjerk), Martenastate (Koarnjum). Dekema State (Jelsum), tuin Museum Martena (Franeker). De tuin van het Poptaslot, Marsum is open, behalve op zondag. De Schierstins (Feanwâlden) is open, zodat eromheen lopen mogelijk is, net als om Rinsmastate (Driezum).

Lees verder
Beelden achter Lycklamahûs. Foto Peter Nieuwenhuijsen

Wandelen bij staten en stinzen: Fryslân Midden en Zuid

De staten en stinzen bieden ruimte. Bijvoorbeeld in Beetsterzwaag, achter en tegenover het Lycklamahûs, in de overtuin van Lyndenstein en in het vele groen bij Harinxmastate en Lauswolt.  Net zoiets voor Oranjewoud, bijvoorbeeld de overtuin van het huis Oranjewoud,  maar natuurlijk ook de rest van het Parklandschap. Van It Fryske Gea de Jongemastate (Raerd), en in Joure het park Heremastate. Tot slot ook het groen rond Epemastate (Ysbrechtum). 

Lees verder
Ine van den Horn in kerk Bears. Foto pn.

Uniastate: bijzondere tentoonstelling

In de kerk bij Uniastate is deze zomer een expositie te zien van Ine van der Horn, beeldend kunstenaar uit Utrecht. De LC van 8 juni besteedt er uitgebreid aandacht aan. 

In september gelden nog de normale openingstijden.

Lees verder
Foto Bert Prins

Poptaslot: gesloten, maar tuin open

Heringastate (het Poptaslot) blijft dit seizoen gesloten. Erg jammer, maar de tuin is wel open en daar is meer te beleven dan je denkt. Op Facebook (pagina Poptaslot Marsum) heeft de beheerder een opmerkelijke verzameling foto's van de tuin geplaatst. 

Lees verder

Monumentensubsidie

In september kunnen bij de provincie Fryslân subsidie-aanvragen worden gedaan voor rijks- en gemeentelijke monumenten en andere karakteristieke gebouwen. 

Lees verder