Nieuws en agenda

Wij zenden u graag onze digitale Nieuwsbrief toe. Meld u aan; er vloeien geen verplichtingen uit voort. Vergeet niet met een vinkje uw aanmelding te bevestigen.

Foto Vereniging Natuurfotografen Friesland

De Schierstins: fototentoonstelling; concert op 24 september

Nieuwe expositie: ´Kwetsbare Natuur´. Foto´s van de Vereniging Natuurfotografen Friesland, met gedichten van Monique Buising. 

24 sept, 20 uur.: concert Inge and Friends, Legends of Jazz
7 okt, Theun de Vrieslezing door Sander Terphuis: Vrijheid of verzet?
9 okt.: concert Roon Staal

Het Fries Museum heeft bij de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur (t.m. 7 mei 2023) een vijftal "luisterwandelingen" geïntroduceerd. Een ervan begint bij de Schierstins. Men kan op elk moment starten bij de poort, mits in het bezit van een QR-code. Het FM wijst erop dat de beleving completer is tijdens de openingstijden van de stins.

 

Lees verder
Botniastins met links torentje MArtenastins en rechts stukje Camminghastins

Academie van Franeker: Weekend van de wetenschap, 1 oktober

Zaterdag 1 oktober: Weekend van de Wetenschap. Het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium, het Keatsmuseum, de Academie van Franeker en Museum Martena organiseren interessante, leuke en vrolijke activiteiten voor kinderen die allemaal met wetenschap te maken hebben. 11.00 tot 16.00 uur doorlopend programma op verschillende plekken in de stad.

Lees verder
Pleintje achter. Foto pn

Museum Martena: Weekend van de wetenschap

Museum Martena doet ook mee aan het Weekend van de wetenschap, en wel op 1 oktober. Zie ook: Academie van Franeker. 

Museum Martena is de hele week open, ook op maandag, van 11 tot 17 uur. De maandag-openstelling vervalt in november. 

De tentoonstelling boven heet Kibboets op de klei, en is er tot 13 november. Van 1934 tot 1942 was er namelijk een kibboets in Franeker

Lees verder
Foto Marie-Hélène de Vrij

Dekema State: Occa Ripperda

De zoldertentoonstelling van dit jaar is gewijd aan Occa Ripperda, die als meisje (tussen haar zevende en vijftiende jaar) op Dekemastate woonde, opperhofmeester werd aan het Zweedse hof en een handgeschreven kookboek met duizend recepte naliet. 

De state is open op zaterdag en zondag, van 13 tot 17 uur, uitgezonderd feestdagen! Een bezoek kan worden voorbereid door naar de audiotour te luisteren. 

De tuin en de koffiehoek zijn geopend (dinsdag t.m. vrijdag 9 - 17; weekend en maandag vanaf half 12.) Hiervan kan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken.

Dekema State kan ook worden bezocht in combinatie met Huis Van Eysinga. Op beide plaatsen zijn voordelige combi-tickets te koop. Ook de website van Museumhuizen biedt ze aan. 

 

Lees verder
De lindenlaan met het Haarlems klokkenspel op Martenastate Koarnjum

Martenastate Koarnjum: nog enkele excursies

Excursieschema (Fryske Gea): 
Wandelexcursie over park- en cultuurhistorie: zaterdag 8 oktober van 10.00 uur tot 11.30 uur en zaterdag 12 november van 10.30 uur tot 11.30 uur
Fotografie-excursie park- en cultuurhistorie: op zaterdag 5 november van 13.30 uur tot 15.30 uur.

 

Lees verder
eetkamer, foto Marieke Balk

Huis Van Eysinga: coole kidsnacht komt eraan!

30 september : lezing Rijksdienst Cultureel Erfgoed over enkele objecten van de RCE in het huis (nog enkele plaatsen; tevoren aanmelden)

14 oktober: Coole Kidsnacht

Het museumhuis Van Eysinga kan ook worden bezocht met een combiticket: Eysinga + Dekema en met een combi-ticket Eysinga + Fries Museum

 

Lees verder

Crackstate

In de reeks Nassau en Fryslân (zie elders op deze pagina) vindt ook een lezing plaats in Crackstate:

19 oktober om 20.00 uur: Rita Radetzky, Vrouwen van de Friese Nassaus als kunstverzamelaars

Lees verder
Theetuin, foto Martenastate

Túnmanswente van Martenastate geopend tot 1 oktober

Túnmanwente, de theetuin op Martenastate (Koarnjum), is nog tot 1 oktober geopend en wel op zaterdag en zondag, met het volledige assortiment dat uitbater Martin Sinnema, tevens exploitant van Grand café De Smalle Brug in Stiens, gewend is hier aan te bieden. Op woensdag, donderdag en vrijdag zullen vrijwilligers bij toerbeurt de opening verzorgen, maar dan met een kleine kaart. Er wordt gezocht naar uitbreiding van deze vrijwilligersgroep.

Lees verder
foto Princessehof

Princessehof: Son et lumière Maria Louise keert terug in september

Nieuwe tentoonstellingen: 450 jaar (!) Konijklijke Tichelaar Makkum en Humade. 

Van 10 september 2022 tot en met 9 april 2023: Van Achterberghprijs 2022: Alexandra Engelfriet.

Van 15 september tot en met 5 november: reprise van het licht- en geluidspektakel Maria Louise was here. Acht weekenden lang, iedere donderdag, vrijdag en zaterdag* (op een paar na, raadpleeg de website) om 20.00u in de paleistuin.

Lees verder
Op het omslag van het boek van onze stichting prijkt de Epemastate (Ysbrechtum)

Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland, 2e dr.

De 2e druk van  Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland door R. Radetzky is te koop bij onze stichting.Het boek is ook te koop in de Schierstins, het Huis Van Eysinga en diverse andere gebouwen. Ook in de boekhandel. 

De publiekseditie van Rita Radetzky's proefschrift over tuinarchitect Roodbaard is verschenen bij uitgeverij Noordboek. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel.

Lees verder

Jousmastate monument

Het terrein van de stins bij de voormalige Jousmastate in Wirdum, sinds 1828 in gebruik als begraafplaats van de familie Van Eysinga, is aangewezen als gemeentelijk monument.

Lees verder