Foto: Hendrick de Keyser Monumenten (bewerkt fragment)

 

Harstastate: schilderij gekregen


Het Friesch Dagblad (20.10.2023) meldt dat Harstastate dankzij een schenking in het bezit is gekomen van een portret van Amelia Gerardina van Andringa de Kempenaer - de Schepper (1813-1906) . Het is opgehangen in de hal. Het schilderij is geschonken door Sophie Kamerling - van Haersma Buma, nazaat van de geportretteerde, die door intimi ook wel ‘Miele’ werd genoemd. Miele was meer dan negentig jaar eigenaresse van Harsta State. Foto: Hendrick de Keyser Monumenten (bewerkt fragment)

Bezoekerscentrum Hegebeintum heeft een website die ook kerk en Harstastate belicht.