Botniastins met links torentje MArtenastins en rechts stukje Camminghastins

 

Academie van Franeker: Simmerjûncollege Bert Looper


De Simmerjûncolleges – 2021 hebben dit jaar als thema: de Canon. De Canon van Nederland is een lijst van vijftig thema's ("vensters" genoemd) die op chronologische wijze een samenvatting geeft van de historie van Nederland. De Canon werd in 2006 samengesteld in opdracht van de Nederlandse staat, ten behoeve van het geschiedenisonderwijs.. In 2020 werd de Canon vernieuwd. Op de agenda van de Academie van Franeker staan, nog de volgende Simmerjûncolleges, die in de Martinikerk worden gegeven.

4 augustus – Bert Looper: ‘Wie bepaalt ús Canon?’

18 augustus – Dr. Meindert Schroor: ‘Hoesù un Franeker Canon?’

25 augustus – Prof. Maaike Meijer: ‘Is de canonieke status voor vrouwen nog steeds een dubbeltje op z’n kant?’

In en rondom de Martinikerk zijn de Corona-maatregelen van toepassing.

meer informatie »