Foto: B.Bilker

Philippusfenne, Huis Andreae Beperkt toegankelijk voor publiek

19e-eeuws notarishuis met fraaie tuin (stinzenflora). Bezoek tuin op afspraak in maart en april. 

Het huis

Aan de noordkant van de Voorstraat te Kollum staat een voornaam pand dat als “notarishuis” bekend is. Het gebouw werd in 1847 gesticht door notaris Daniel Hermannus Andreae, die met Petronella Maria Eskes getrouwd was. Het perceel waar het huis verrees, was eigendom van de familie Eskes, evenals het raadhuis vóór 1895.

Andreae gaf architect Frederik Stoett uit Leeuwarden opdracht voor de bouw van de gepleisterde villa. Tot 1881 hield hij er kantoor. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Arnoldus Johannes. In 1899 vestigde Dirk ter Haar zich er als notaris. Hij kocht het gebouw met wagenhuis, washuis en de achter gelegen tuin met kassen, bakken en een zomerhuis in 1903 van zijn schoonvader Petrus Adrianus Bergsma. Twee jaar later verkocht zijn weduwe het huis aan Feike Wassenbergh, eveneens notaris.

De ingangspartij met uitbouw aan de voorzijde in Jugendstil dateert van omstreeks 1905. De laatste notaris die het huis ook bewoonde, was Feikes zoon Marius Lodewijk, zelfs nog na zijn defungeren. Hij was een broer van Abraham Wassenbergh, die van 1936-1963 directeur van het Fries Museum was. Het huis wordt nu particulier bewoond.

Ook de Oudheidkamer van Kollum is vernoemd naar mr. Andreae. Het betreft echter een ander pand, namelijk het voormalige postkantoor.

De tuin

De prachtige tuin, die de naam Philippusfenne draagt, werd in 1847 door de bekende tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard in landschapsstijl aangelegd. Hij ontwierp vele tuinen voor de elite in Friesland. In de tuin, met een aanleg van kronkelende paden en een theehuis, bloeit in het voorjaar de stinzenflora uitbundig. In maart en april op afspraak te bezichtigen.


Afbeeldingen


Video