Martenastate Koarnjum: hotspot


De natuurorganisaties Floron, BLWG en NMV hebben een kaart van Nederland gemaakt met zo'n honderd 'hotspots' voor botanische biodiversiteit. Op deze kaart zijn vijf hotspots aangewezen in de categorie ‘Stinzenbossen’ (een enigszins onverwachte naam). Daaronder vinden we zowel Martenastate (Koarnjum) als de Philippusfenne.

Voor het park bij Martenastate zorgen de gelijknamige stichting en It Fryske Gea. De Philippusfenne is in de vertrouwde handen van de heer en mevrouw Lutz. Het vasteland van Fryslân is verder niet zeer rijk bedeeld met hotspots. Wel worden nog de korstmossen genoemd op de laanbomen in Beetsterzwaag. Ook de kerk van Wijckel, bekend van het grafmonument van Menno van Coehoorn, is van belang vanwege korstmossen.

De kaart is gemaakt met waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna en de Rode Lijst. Hij is te raadplegen in de NDFF Verspreidingsatlas.
.

meer informatie »