Foto Sjoerd Hogerhuis

 

Martenastate Koarnjum: excursies 2020 al gepland


Sneeuwklokjes en cultuurhistorie, 8 februari 10.00 - 11.30 (Bron: Tijdschrift It Fryske Gea), sneeuwklokjes fotograferen (zie onder): 13.30 - 15.30 uur.

Stinzenplanten (It Fryske Gea): 7, 14, 21, 28 mrt (10.00 uur - 11.30 uur).

8 februari 2020, 13.30 uur: Fotografie-excursie. Gewapend met een camera Park Martenastate in. Het park heeft karakteristieke bomen, lanen en cultuurhistorische elementen. Op 8 februari mag je verwachten dat er vooral heel veel sneeuwklokjes te zien zullen zijn. Van te voren aanmelden is noodzakelijk en het is ook niet helemaal gratis. Aanmelden bij It Fryske Gea, want het Gea gaat over dit park. (Bron: Website It Fryske Gea)

Foto Sjoerd Hogerhuis

meer informatie »