Bestuur

Onder de tab waarin de afkoorting 'ANBI' voorkomt, vindt u onder meer onze jaarstukken.

Bestuur van Stichting Staten en Stinzen

  • Bearn Bilker, voorzitter,
  • Jan Willem Zwart, vice-voorzitter
  • Peter Nieuwenhuijsen, secretaris
  • Klaas Lourens, penningmeester
  • Jan Coehoorn, algemeen bestuurslid
  • Franke Doting, algemeen bestuurslid
  • Tjalling van Eysinga, algemeen bestuurslid
  • Jacomine Hoogendam, algemeen bestuurslid
  • Rita Radetzky, algemeen bestuurslid

Marleen Pennewaard is contactpersoon voor de stichting vanuit het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân.

Het rooster van aftreden der bestuursleden luidt:

Rooster van aftreden

J.W. Zwart aftredend 01.05.2023
J. Hoogendam aftredend 01.10.2023
F. Doting aftredend 01.10.2023

B. Bilker aftredend 26.02.2024
R. Radetzky aftredend 26.02.2024
K. Lourens aftredend 26.02.2024

J. Coehoorn aftredend 01.10.2025
Jhr. Tj. van Eysinga aftredend 01.10.2025
P.M. Nieuwenhuijsen aftredend 01.10.2025

In principe zijn alle bestuursleden steeds opnieuw benoembaar.