Foto Albert Speelman

 

Dag van het kasteel 2024


De Dag van het Kasteel is in 2024 het hele Pinksterweekend van 17 t/m 20 mei, met als thema Aan tafel. In Fryslân nemen in elk geval deel: Dekemastate, Museum Martena, Fogelsanghstate, Harstastate, Huis Van Eysinga.

Het thema brengt met zich mee dat in de huizen de aandacht wordt gericht op de vroegere eetcultuur. Kastelen en buitenplaatsen hadden vaak hun eigen moestuinen, veel keukenpersoneel, uitgebreide tafeletiquette en prachtige serviezen. Eten was niet alleen noodzakelijk maar ook een luxe en een manier om met je rijkdom te pronken.

(Afbeelding: damasten tafellaken, 17e eeuw, Dekemastate)