Twee fietstochtjes vanuit Franeker


Roptastate

Het centrum van Franeker heeft veel te bieden. Wie er een fietstochtje aan wil vastknopen...

Vanuit Franeker kunnen de poorten van Groot Dearsum en Herbaijum per fiets worden bereikt, evenals de Hege Wier, Roptastate en Liauckamastate. De lussen kunnen ook worden gecombineerd (45 km). Als extra is nog een bezoek aan Firdgum mogelijk.

1. Bezichtig Franeker: Dijkstraat 5, Breedeplaats 1, Voorstraat 2, Voorstraat 35. Bezoek het museum.

2. Indien nodig, huur een fiets (Zandberg fietsverhuur, Linthorst Homanstraat 4, helaas niet in het centrum)

3. De eerste lus: twee poorten.. Zoek knooppunt 05 bij het station. Rij via knp 82 en 96 naar 32 (Achlum) en bezoek daar de poort van Groot Deersum. Terug naar 96 en dan naar 16. Linksaf naar Herbaijum. Direct aan het begin de poort van Sickemastate, noordelijk van de oude Rijksweg. Waarschuwing: deze poort is geen 'plaatje'(zie deze website.) Omkeren en terug naar Franeker (knp. 15). Aantal kilometers: 17,5.

4. De tweede lus. Vertrek van knp 15,Franeker naar 12. Rij via knp 69 naar knp 40 in Sexbierum. Voor binnenkomst van het dorp rechtsaf in de Ottemaleane. Linksaf Hoarnestreek (spreek uit: oWannestreek). Hier is De Hege Wier. Verder langs de Hoarnestreek. U komt bij knp 43. Links is nu Liauckamastate. Van knp 43 langs de Ijsselmeerdijk naar 54. Hier bevindt zich Roptastate (Hoarnestreek 3, Wijnaldum). De gevel is van de weg afgekeerd. Met toestemming te bekijken vanaf het erf. De terugtocht verloopt via knp 18 en 16 naar 15 (Franeker). Aantal kilometers: 22,5.

5. In plaats van route 4 hierboven, is ook een lus via Firdgum mogelijk. Ook deze vertrekt vanaf knp 15 naar 12. Koers echter niet naar 40, maar naar 45 en van hier naar 47. Nu ri. 21 en u komt in Firdgum aan. In Firdgum ligt de boerderij Camstrastate, met kelders van de voormalige middeleeuwse stins. Terug naar 47 en via 86 naar knp 43. U bevindt zich op de Hoarnestreek. Zie hierboven onder nummer 4. Achtereenvolgens komen de Hege Wier en Liauckamastate. Zie verder hierboven. Aantal kilometers: circa 8 kilometer langer.

Downloads

printbare versie

Afbeeldingen