Fietsroute Dekema State, Martena State, Dokkumer EeFietsroute (eventueel wandelroute) ten noorden van Leeuwarden, in het voormalige Leeuwarderadeel.

Voor deze route is gebruik gemaakt van de route die de Documentatiestichting Leeuwarderadeel heeft uitgebracht. De lengte is, ruw geschat, 15 km.

1. Het startpunt is in Stiens, bij fietsknooppunt (knp) 3, bij de kerk (Sint Vitus), een zeer oude kerk die alle aandacht waard is. In het voorjaar bloeit er veel stinzenflora op het kerkhof. U kunthier trouwens ook het huis Smelbrêge 6 zien, waarachter een tuin ligt van de tuinarchitect Vlaskamp. De huidige eigenaars zijn enthousiaste stinzenflora-liefhebbers. Bij gelegenheid wordt de tuin opengsteld.

2. Fiets naar het zuiden: Smelbrêge, Langebuorren, Uniawei, linksaf bij de Hynstewaed. Deze intrigerende naam wijst erop dat hier eertijds de paarden werden gereinigd.

3. Met bocht mee naar rechts (Wythusterwei) en na 200 meter linksaf (Gysbert Japicxstrjitte). Verderop rechtdoor, Pim Mulierwei. Aanheteind rechtsaf (GrieneLeane) naar knp 6. Hierlinksaf naar knp 8 en dan door het open veld naar knp 12 en 36 aan de Dokkumer Ee. Aan de overkant ligt Wyns, eventueel te bereiken per pontje. De route blijft aan deze kant van de Ee.

4. Van knp 36 naar knp 4 en nu het land weer in, naar knp 5 in Britsum. Kort voor knp 5, bij de Britsumer kerk (ook de moeite waard), ligt rechts een groot terrein (ijsbaan), waar vroeger de dorpsterp was, een grote terp dus, afgegraven. Britsum telde omstreeks 1550 vier states, waaronder Lettingastate, waar Menno van Coehoorn ter wereld kwam, de latere vestingbouwer.

5. Van knp 5 naar knp 10 (Koarnjum, Cornjum). Kort voor het knooppunt ligt links het terrein van Martenastate. Het landgoed is bekend vanwege de stinzenflora, en dan vooral het Haarlems klokkenspel. Voorbij de natuurcamping ligt nog een interessante grafheuvel. Bij het betreden van het terrein lag links de Túnmanswente, waar onder meer koffie en thee te verkrijgen zijn.

6. Naar Jelsum is: richting knp 23. Maar ruim vóór het knooppunt is Dekema State al bereikt. Een bezoek is niet gratis, maar wel de moeite waard. Zowel huis als park zijn open voor publiek. Jelsum telde eveneens meer states, zoals de Harinxmastate (nog ten noorden van Dekema) en Hinnemastate (een kilometer naar het oosten).

7. Fiets na het bezoek aan Dekema State alsnog naar knp 23, ga hier rechtsaf envoor de grote weg weer rechtsaf. Na 200 meter begint hier het fiets- en wandelpad Spoardyk, dat u terugbrengt naar Stiens. (Aan het eind hiervan ligt de Stienzer kerk een paar honderd meter naar links). De spoardyk loopt over het tracé van het voormalige Dokkumer lokaaltsje.

Downloads

printbare routebeschrijving