Oorspronkelijke voorzijde Waltastins, achter nieuwe muur aan straatkant
Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Waltastins Nicht für die Öffentlichkeit zugänglich

Stadtstins aus 1540, schon seit dem 17. Jahrhundert Teil des Rathauses. Bei jüngster Renovierung wieder erkennbar gemacht.

De laatste restauratie van het complex naast het fraaie Sneker stadhuis (nu van de gemeente Súdwest Fryslân) dateert van 2005. Daarbij kon de oorspronkelijke indeling van het Waltahuis in kaart worden gebracht. Niet alleen werd een venster uit de bouwtijd gevonden, ook trof men een venster aan dat eeuwen (!) ouder was dan het huidige gebouw.

Dat dateert namelijk van 1540 en werd gebouwd door de Bozumer 'prebendaris' Taeke van Walta. Het huis kreeg een L-vorm met een voorplein en een traptoren, bekroond door een 'sipel' (ui). Het voorplein lag aan de Marktstraat. De 19e-eeuwse bewoner J.F.van Druten, een uitgever, heeft hier drastisch verandering in gebracht. Hij bebouwde het voorplein, waarmee de huidige gevel aan de Marktstraat ontstond. Die dateert dus van 1856.

Voor een goed zicht op het oude gedeelte moet men dus het gebouw in (Monumentenweekend). Daar is ook de Rennenbergkamer (nu: kamers), in 1577 extra gebouwd voor de toenmalige stadhouder van Friesland, de graaf van Rennenberg (pn, met dank aan stinseninfriesland.nl).


Afbeeldingen