Deze foto is afkomstig van de website van Epemastate.
Foto: overgenomen van de website van Epemastate

Trouwlocaties Für die Öffentlichkeit zugänglich

Crackstate (Heerenveen, is het stadhuis)

Dekemastate (Jelsum)

Epemastate (Ysbrechtum) (met bruidssuite bovenin het poortgebouw)

Fogelsanghstate (Veenklooster bij Buitenpost)

Oranjerie van Oranjestein (Oranjewoud)

Schierstins (Feanwâlden)

Stadhouderlijk Hof (Leeuwarden)

Staniastate (Oentsjerk)