Fogelsanghstate, (trouw)zaal
Foto: overgenomen van de website van Epemastate

Trouwlocaties Für die Öffentlichkeit zugänglich

Crackstate (Heerenveen, is tevens gemeentehuis)

Dekemastate (Jelsum, bijzonder, zie onder)

Huis Van Eysinga (Leeuwarden, bijzonder, zie onder)

Fogelsanghstate (Veenklooster)

Oranjerie van Oranjestein (Oranjewoud)

Schierstins (Feanwâlden)

Stadhouderlijk Hof (Leeuwarden, officieel))

Staniastate (Oentsjerk)

Túnmanswente (Koarnjum, bijzonder, zie onder)

Uniastate (Bears, bijzonder, zie onder)

In de gemeente Leeuwarden is het mogelijk zelf een locatie te kiezen en dit ruim van tevoren aan te vragen. Een aantal locaties hebben zich hiervoor bij voorbaat beschikbaar gesteld. Deze zijn hierboven genoemd. Er staat "bijzonder, zie onder" bij..