Marie-Louisekamer in Princessehof
Foto: Princessehof

Toegankelijke staten en stinzen Für die Öffentlichkeit zugänglich

Coronamaatregelen zijn niet verwerkt in dit oerzicht. Op de pagina Nieuws en agenda vindt u een overzicht onder de titel Open of dicht.

Jaarrond toegankelijke musea:

Huis Van Eysinga (Leeuwarden)

Harstastate (Hegebeintum)

Museum Martena (Franeker)

Keramiekmuseum Princessehof (Leeuwarden)

De Schierstins (Feanwâlden)

Openbaar toegankelijke tuinen (niet alle gratis)

Fogelsanghstate (gesloten tijdens broedseizoen)

Heremastate Joure

Jongemastate (Raerd)

De Klinze (Aldtsjerk)

Martenastate Koarnjum

Overtuin Oranjewoud

Park Oranjestein (Oranjewoud) (zeer beperkte openingstijden)

Park en overtuin Lycklamahûs (Beetsterzwaag)

Philippusfenne (maart, april) (Kollum)

Staniastate (Oentsjerk)

Vijversburg (Tytsjerk)

Musea die gedurende een deel van het jaar geopend zijn

Dekemastate (Jelsum)

Fogelsanghstate (Veenklooster)

Heringastate / Poptaslot (Marsum)

Oostenburg (Kollum)

Uniastate (kerk, poort) (Bears)

Gebouwen met horecafunctie

Boschoord (Bed & Breakfast) (St. NIcolaasga)(tijdelijk niet beschikbaar)

Camminghastins ('Konditorei') (Franeker)

Kippenburg (weekhuur) (Oudemirdum)

Lauswolt (hotel-restaurant) (Beetsterzwaag)

Lunia (hotel-restaurant) (Oldeberkoop)

Oenemastate (hotel-café-restaurant) (Heerenveen)

Het Stadhouderlijk Hof (hotel-restaurant plus café-restaurant Duco) (Leeuwarden)

Martenastate: Túnmanswente (theetuin, beperkte openingstijden) (Koarnjum)

Brasserie Staniastate (café-restaurant; bed and breakfast) (Oentsjerk)

Sytzamahuis (Grand café Wald) (Kollum)