Foto: Jan Koster

Oranjewoud Beschränkter Zugang zur Öffentlichkeit

Großer neoklassizistischer Landsitz aus dem 19. Jahrhundert, erbaut auf den Fundamenten des ehemaligen Palastes. Park und gegenüberliegender, öffentlich zugänglicher Garten. Konferenzzentrum etc.

Aan de Lindelaan in Oranjewoud staat het wit gepleisterde in neo-classicistische stijl opgetrokken landhuis omgeven door een fraaie tuin, waarin een mooie uitkijktoren staat. Ooit lag hier de in 1676 door Albertine Agnes van Oranje, weduwe van Willem Frederik van Nassau, gestichte buitenplaats. Deze werd later, vanaf circa 1701, in barokstijl aangelegd.

In 1829 liet Hans Willem de Blocq van Scheltinga op de plaats van het oude zomerslot het huidige blokvormige gebouw van zeven raamvakken oprichten. De opgaande middenpartij met fronton en portiek is geflankeerd door lagere vleugels. Aan de oostzijde is in 1845 een vleugel uitgebouwd. Zijn kleindochter Maria, gehuwd met Charles graaf van Limburg Stirum, had geen kinderen. Het landhuis vererfde in 1942 op een neef, jhr. Martinus de Blocq van Scheltinga. Hij bewoonde met zijn gezin Oranjewoud tot 1954. Toen werd het Instituut voor Landbouwcoöperatie eigenaar. Na eerst te zijn overgegaan in handen van de Friesland Bank, is het landgoed Oranjewoud en de tuin eromheen nu in bezit van de stichting FB Oranjewoud.

Tegenover het huis ligt de bijbehorende Overtuin met theekoepel. Zowel de tuin als de Overtuin is in de 19de eeuw in landschapsstijl aangelegd, met kronkelende paden, vijvers en tuinkoepels. De Overtuin is eigendom van de gemeente Heerenveen en toegankelijk voor publiek. Men vindt er onder andere twee monumentale rode beuken uit ca. 1820. Een staat rechts van de ingang. Deze is meer dan 25 meter hoog en de stam heeft een omtrek van 5,54 m. In het zuidwesten van de tuin staat nog een rode beuk, die zelfs nog iets groter is. In de Overtuin staan meer dan een dozijn levensbomen, (dwerg)cypressen en rode beuken die in het Landelijk Register Monumentale Bomen staan. Ook voor het huis vinden we geregistreerde bomen: een lariks, een Juliana-eik en een rode beuk. Achter het huis wel twintig rode beuken.

Op het terrein van het voormalige landgoed Oranjewoud is in 1906 het wit gepleisterde gebouw Prinsenhof gesticht. Het diende toen als onderkomen voor de kort daarvoor getrouwde dochter van de eigenaar met haar man. Het huis verrees op het perceel ten zuidwesten van de Overtuin.

In 2004 werd over het Grand Canal, achter huize Oranjewoud, het museum Belvédère gebouwd. Toen is tevens de oorspronkelijke noordelijke aanleg met singels gerestaureerd.

Oranjewoud is aangewezen als beschermd gezicht.

In 1829 liet Hans Willem de Blocq van Scheltinga op de plaats van het oude zomerslot der Oranjes het huidige gebouw oprichten. Zijn kleindochter Maria, getrouwd met Charles graaf van Limburg Stirum, had geen kinderen. Het landhuis vererfde in 1942 op een neef, jhr. Martinus de Blocq van Scheltinga. Hij bewoonde met zijn gezin Oranjewoud tot 1954. Toen werd het Instituut voor Landbouwcoöperatie eigenaar. Na eerst te zijn overgegaan in handen van de Friesland Bank, is het landgoed Oranjewoud en de tuin eromheen nu in bezit van de stichting FB Oranjewoud.


Afbeeldingen