Foto: Jan Koster

Oranjewoud Beschränkter Zugang zur Öffentlichkeit

Großer neoklassizistischer Landsitz aus dem 19. Jahrhundert, erbaut auf den Fundamenten des ehemaligen Palastes. Park und gegenüberliegender, öffentlich zugänglicher Garten. Konferenzzentrum etc.

Tegenover het huis ligt de bijbehorende Overtuin met theekoepel. Beide zijn in de 19de eeuw in landschapsstijl aangelegd met kronkelende paden, vijvers en tuinkoepels.

Ooit lag hier de in 1676 door Albertine Agnes van Oranje, weduwe van Willem Frederik van Nassau, gestichte buitenplaats. Deze werd later, vanaf circa 1701, in barokstijl aangelegd.

In 1829 liet Hans Willem de Blocq van Scheltinga op de plaats van het oude zomerslot het huidige blokvormige gebouw van zeven raamvakken oprichten. De opgaande middenpartij met fronton en portiek is geflankeerd door lagere vleugels. Aan de oostzijde is in 1845 een vleugel uitgebouwd. Zijn kleindochter Maria, gehuwd met Charles graaf van Limburg Stirum, had geen kinderen. Het landhuis vererfde in 1942 op een neef, jhr. Martinus de Blocq van Scheltinga. Hij bewoonde met zijn gezin Oranjewoud tot 1954. Toen werd het Instituut voor Landbouwcoöperatie eigenaar. Na eerst te zijn overgegaan in handen van de Friesland Bank, is het landgoed Oranjewoud en de tuin eromheen nu in bezit van de stichting FB Oranjewoud.

De Overtuin is eigendom van de gemeente Heerenveen. Deze is toegankelijk voor publiek. In 2004 werd over het Grand Canal, achter huize Oranjewoud, het museum Belvédère gebouwd. Toen is tevens de oorspronkelijke noordelijke aanleg met singels gerestaureerd.

Oranjewoud is aangewezen als beschermd gezicht.


Afbeeldingen