Foto Peter Nieuwenhuijsen

Heephuis
Notice: Undefined index: -- in /home/statenstin/domains/statenstinzen.nl/public_html/site/templates/inc/_open_voor_publiek_status.php on line 23

19th-century patrician residence and the remains of a large garden.

Een monumentaal pand in Marrum dateert van 1832, toen grietman en notaris Jan Albarda het liet bouwen. Het pand staat nu bekend als het Heephuis en ernaast is een pad vernoemd naar Louise Heep. Zij was een nazaat van de notaris K.S. Heep, die het in 1866 van Albarda kocht. Louise Heep was ongehuwd en droeg het pand over aan de gemeente, die er ouderen en minvermogenden een onderkomen gaf.

Het pand heeft aan beide zijden een fraaie gevel en aan één kant een flinke tuin. Deze tuin is niet meer dan een restant van de vroegere tuin. Aangenomen mag worden dat deze niet alleen tot aan de Lage Herenweg reikte, zoals nu, maar aan de overkant doorliep. Het terrein aan die kant werd namelijk door de Marrumers nog lang aangeduid als de ‘Engelse tuin’. Bij de overdracht aan notaris Heep in 1866 is al sprake van een ‘plaisiertuin’. Het moet wel een tuin in landschapsstijl zijn geweest. (bron: Herma M. van den Berg).

Het huis is in 2018, na jaren van leegstand, aangekocht door een bedrijf dat er appartementen in gaat maken. (pn)