Nieuws en agenda

Zie voor activiteiten in het kader van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 de tab 'LF2018' hierboven

Wij zouden u graag onze digitale nieuwsbrief toesturen. Enkele keren per jaar vermelden wij daarin nieuws en nieuwtjes omtrent de staten en stinzen, plus een agenda van wat er de komende periode aan gebeurtenissen en evenementen op stapel staat. Er vloeien uit uw aanmelding geen verplichtingen voort.

Dag van het Kasteel 2018

In Fryslân doen Dekema Satte, Fogelsangh State, Museum Martena en de Schierstins mee aan de Dag van het Kasteel 2018. Het thema is dit jaar "Verborgen verhalen verteld". 21 mei (2e Pinksterdag)

Lees verder