Nieuws en agenda

Wij sturen u met alle plezier onze digitale nieuwsbrief toe. Enkele keren per jaar vermelden wij daarin nieuws en nieuwtjes omtrent de staten en stinzen, plus een agenda van wat er de komende periode aan gebeurtenissen en evenementen op stapel staat. Er vloeien uit uw aanmelding geen verplichtingen voort.

Muziek op Fogelsangh State

Muziek rond de vleugel op Fogelsangh State (27 augustus en andere laatste zondagen). Fogelsanghstate is in juli 2017 officieel opgenomen in het Museumregister

Lees verder

Tentoonstelling Tinco Lycklama à Nijeholt aanstaande

Het Musée de la Castre in Cannes is in 1867 begonnen op basis van de verzameling die Tinco Lycklama à Nijeholt (geb. 1837 in het Lycklamahuis) meebracht van zijn jarenlange reis door het Midden-Oosten. Het wijdt nu een tentoonstelling aan hem, die later naar Beetsterzwaag komt.

Lees verder

Te koop en te huur

Op het ogenblik staan de Dekemastins, Allemastate en Riniastate te koop, terwijl in het Huis Van Eysinga (Leeuwarden) een appartement te huur is. Op de foto het Heephuis in Marrum.

Lees verder