Nieuws en agenda

Wij sturen u met alle plezier onze digitale nieuwsbrief toe. Enkele keren per jaar vermelden wij daarin nieuws en nieuwtjes omtrent de staten en stinzen, plus een agenda van wat er de komende periode aan gebeurtenissen en evenementen op stapel staat. Er vloeien uit uw aanmelding geen verplichtingen voort.

Tentoonstelling Tinco Lycklama à Nijeholt aanstaande

Het Musée de la Castre in Cannes is in 1867 begonnen op basis van de verzameling die Tinco Lycklama à Nijeholt (geb. 1837 in het Lycklamahuis) meebracht van zijn jarenlange reis door het Midden-Oosten. Het wijdt nu een tentoonstelling aan hem, die later naar Beetsterzwaag komt.

Lees verder

Voorstelling in Hemmemapark

De Hemmemastate in Berltsum behoort tot de verdwenen states, maar het terrein van het voormalige park is nu ook weer groen. Er komt, vanaf 30 juni, een theaterspektakel: Bauck! De earste Fryske frijheidsstriidster.

Lees verder

Te koop en te huur

Staniastate en Harstastate zijn niet meer te koop. Nu zijn de Dekemastins, Allemastate en Riniastate nog te koop, terwijl in het Huis Van Eysinga (Leeuwarden) een appartement te huur is. Op de foto het Heephuis in Marrum.

Lees verder