Programma's Staten en Stinzen in 2018, het jaar van LF2018

In het kader van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 worden er talloze activiteiten ontplooid. Ook onze stichting en de staten en stinzen zelf laten zich niet onbetuigd. Op deze plaats zetten we telkens een van de monumenten in de schijnwerpers. Hieronder verschijnt een selectie van de activiteiten en onder de tab 'LF2018' staan er meer.

NU IN DE SCHIJNWERPERS

De achterzijde van Fogelsanghstate is óók bijzonder fraai.

Keningsmiel te Veenklooster: uitverkocht

In Veenklooster zullen vijfhonderd mensen aanzitten aan het Keningsmiel op 22 en 23 juni, en na het eten (van de bekende chef Albert Kooy) te luisteren naar het Aristos Kwartet. De belangstelling is groot: de kaarten zijn uitverkocht. 

Lees verder

Tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt

In Beetsterzwaag is de tentoonstelling 'Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt’ te bezichtigen, tot en met 9 september. De locatie is het oude gemeentehuis (het Grietenijhuis), Hoofdstraat 17. Tinco Lycklama à Nijeholt werd geboren in het Lycklamahûs en werd later eigenaar van het Camminghahuis, beide elders in de Hoofdstraat. Voor andere onderdelen van Beetsterzwaag, Culturele Hoofdstraat: zie een ander item op deze pagina. 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer