Programma's Staten en Stinzen in 2018, het jaar van LF2018

In het kader van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 worden er talloze activiteiten ontplooid. Ook onze stichting en de staten en stinzen zelf laten zich niet onbetuigd. Op deze plaats zetten we telkens een van de monumenten in de schijnwerpers. Hieronder verschijnt een selectie van de activiteiten en onder de tab 'LF2018' staan er meer.

NU IN DE SCHIJNWERPERS

Vijversburg: de Grootste Gehaakte Deken was fenomenaal!

Op 14 en 15 juli was de Grootste Gehaakte Deken in zijn totaliteit te bewonderen op Vijversburg. Met 30.000 m2 valt aan te nemen dat het Guiness Book wel wordt gehaald.

Gehaakte beelden van Helma van Kleinwee droegen enorm bij aan de sfeer, Haar expositie blijft tot en met 15 augustus in het Paviljoen. 

 

Lees verder

Tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt

In Beetsterzwaag is de tentoonstelling 'Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt’ te bezichtigen, tot en met 9 september. De locatie is het oude gemeentehuis (het Grietenijhuis), Hoofdstraat 17. Tinco Lycklama à Nijeholt werd geboren in het Lycklamahûs en werd later eigenaar van het Camminghahuis, beide elders in de Hoofdstraat. Voor andere onderdelen van Beetsterzwaag, Culturele Hoofdstraat: zie een ander item op deze pagina. 

Lees verder

Beetsterzwaag: Culturele Hoofdstraat

Het programma van Beetsterzwaag: Culturele Hoofdstraat omvat meer dan alleen de tentoonstelling over Tinco Lycklama à Nijeholt (zie elders op deze pagina). Volg de link voor het uitgebreide programma.

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer