Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Oostenburg Toegankelijk voor publiek

In 1773 liet Eyso de Wendt een buitenplaats aanleggen die Oostenburg werd gedoopt. 

De Wendt had in Nederlands-Indië een zeer lucratieve post bekleed (directeur van de handel op China) en was een vermogend man geworden. Eenmaal terug werd hij grietman van West-Dongeradeel, maar hij bleef in zijn geboorteplaats Kollum wonen tot zijn dood in 1780.

Zijn nazaten besloten in 1836 tot de verkoop 'op afbraak'. Er is zeker overgegaan tot afbraak van bijgebouwen en ontmanteling van de buitenplaats. Wat het hoofdgebouw betreft: het nieuwe 'armhuis' vertoont een grote gelijkenis met het 18e-eeuwse gebouw (zie onder), zodat ook wel wordt gespeculeerd dat er eerder is 'verbouwd' dan 'herbouwd'. De voornaamste wijziging is dan dat de ingang is verplaatst naar de zuidelijke zijmuur. Toch kan Oostenburg ook geheel vernieuwd zijn, met het oude gebouw als voorbeeld. Inmiddels is de ingang weer naar de voorzijde teruggebracht.

Een 'buiten' kan het midden in Kollum gelegen gebouw niet meer worden genoemd. Sinds zomer 2017 is de Oudheidkamer hier gevestigd, nu: Kollumer Museum 'Mr. Andreae'. (pn, met dank aan stinseninfriesland.nl)


Afbeeldingen