Stinzenflora Toegankelijk voor publiek

Een zeer populair aspect van de Friese staten en stinzen is de aanwezigheid van stinzenflora in de tuinen en parken van een aantal van deze monumenten. Het woord 'stinzenplant' is zelfs afgeleid van, met name, de Schierstins. 

De belangrijkste vindplaatsen van stinzenflora rond staten en stinzen zijn: de Philippusfenne in Kollum, Martenastate in Koarnjum, Dekema State in Jelsum, Museum Martena in Franeker, Jongemastate in Raerd, de Schierstins in Feanwâlden en het Poptaslot in Marsum. Als we de Prinsentuin in Leeuwarden meerekenen (per slot van rekening was dit ooit het park achter het Princessehof), dan mag ook die hier worden genoemd.

De vroegste soorten zijn sneeuwklokje en winterakoniet (ayttablomke, naar Ayttastate). Als deze in volle bloei staan, kunt u contact zoeken met de Philippusfenne voor bezichtiging. Volgens de Leeuwarder Courant van 23 januari bloeien beide soorten dit jaar zeer vroeg en is met namee het sneeuwklokje al enthousiast bezig op Martenastate.


Afbeeldingen