Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Vijversburg Open to the public

19th-century neoclassical manor house set in extensive parkland and site for artistic purposes. The grounds are used for artistic purposes and open to visitors.

Deze geliefde wandelplaats is bij de inwoners van Leeuwarden beter bekend als het bos van Ypeij, genoemd naar de laatste eigenaar van het buiten. In het bos vindt men enkele tuinsieraden zoals een grot bij een tuinprieel, een kluizenaarshut en enkele rustieke bruggetjes. Op deze plaats liet rond 1690 de lakenkoopman Pieter van der Geest uit Leeuwarden een eenvoudig zomerhuis bouwen.

In 1808 verwierf de rijke koopman Age Binses Looxma het buiten. Zijn schoonzoon Nicolaas Ypeij liet het huidige Vijversburg in 1844 verbouwen. In die tijd werd een deel van de tuin door L.P. Roodbaard in de landschapsstijl ingericht. Nicolaas' zoon Age Looxma liet het huis opnieuw vergroten. Omdat Age kinderloos bleef, liet hij de buitenplaats aan een stichting van weldadigheid na. De Stichting Op Toutenburg zorgt nog steeds voor onderhoud van het buiten.

Het terrein is in 2014/5 aan de westkant uitgebreid met terreinen die zijn ingericht volgens ontwerpen van de kunstenaars Tobias Rehberger (Du) en Piet Oudolf. Deze terreindelen zijn inmiddels toegankelijk. In de villa zelf is een zaal gerestaureerd. De rest volgt en dan volgt ook een tentoonstellingsgebouw, hoofdzakelijk van glas, naar ontwerp van Junya Ishigami em Marieke Kums. In 2017 is het geheel voltooid en in mei vindt de opening plaats.

Vijversburg is geregeld het toneel van (buiten)exposities.

Onder meer het tweetal op de vijfde foto hieronder. Twee van de vele. 

Voor de bewoningsgeschiedenis (en de voorgeschiedenis van het buiten Vijversburg): vijversburg.nl/wie-zijn-wij/geschiedenis-vijversburg 


Afbeeldingen