Marie-Louisekamer in Princessehof
Foto: Princessehof

Toegankelijke staten en stinzen
Notice: Undefined index: in /home/statenstin/domains/statenstinzen.nl/public_html/site/templates/inc/_open_voor_publiek_status.php on line 23

Jaarrond toegankelijke musea:

Huis Van Eysinga (Leeuwarden, dinsdag gesloten)

Museum Martena (Franeker)

Oostenburg (Kollum)

Keramiekmuseum Princessehof (Leeuwarden)

De Schierstins (Feanwâlden)

Openbaar toegankelijke tuinen (niet alle gratis)

Heremastate Joure

Jongemastate (Raerd)

De Klinze (Aldtsjerk)

Martenastate Koarnjum

Overtuin Oranjewoud

Overtuin Lycklamahûs (Beetsterzwaag)

Philippusfenne (maart, april) (Kollum)

Staniastate (Oentsjerk)

Vijversburg (Tytsjerk)

Musea die gedurende een deel van het jaar geopend zijn

Dekemastate (Jelsum)

Fogelsanghstate (Veenklooster)

Heringastate / Poptaslot (Marsum)

Uniastate (kerk, poort) (Bears)

Gebouwen met horecafunctie

Camminghastins ('Konditorei') (Franeker)

Lauswolt (hotel-restaurant) (Beetsterzwaag)

Lunia (hotel-restaurant) (Oldeberkoop)

Oenemastate (hotel-café-restaurant) (Heerenveen)

Het Stadhouderkijk Hof (hotel-restaurant) (Leeuwarden)

Brasserie Staniastate (café-restaurant; bed and breakfast) (Oentsjerk)