Oranjestein. Foto Jan Koster

 

Oranjestein: ook naar Stinze-Stiens


Kort na de overdracht van Epemastate aan de stichting Stinze-Stiens, werd bekend dat deze stichting ook eigenaar wordt van Oranjestein. De stichting, die is opgericht door de heer en mevrouw Van Riemsdijk - Zandee, hecht veel waarde aan stinzenflora en klassieke muziek.

meer informatie »