SUMO-regeling 2022: september aanvragen


Eigenaren van Friese monumenten kunnen van 12 tot en met 16 september 2022 subsidie aanvragen voor onderhoud aan hun monument. Voor deze Subsidieregeling Monumenten (SUMO) kunnen eigenaren terecht bij de provincie. Dit jaar is in totaal 2,57 miljoen euro aan Rijks - en provinciaal geld beschikbaar.

De subsidie kan worden gebruikt voor onder andere restauratie en herbestemming van Rijks- en gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden. Ook het onderhoud van monumentale molens en plankosten vallen onder de regeling.