Sneeuwklokjes bij Vijversburg (2019). Foto Peter Nieuwenhuijsen

 

Stinzenfloranieuws: nieuwe gids verschenen


De stinzenfloramonitor is zijn derde week ingegaan. Er wordt hier en daar gemeld dat de holwortel een beginnetje heeft gemaakt.

Deze week verscheen bij de uitgeverij KNNV een nieuwe Basisgids Stinzenplanten, van de hand van Heilien Tonckens, Wil Leurs en Rick Hoeksema. En hoewel het een basisgids is, worden er maar liefst 120 soorten getoond en besproken. Voor € 22,95 te koop in de boekhandel.De KNNV Uitgeverij brengt dit voorjaar de Basisgids Stinzenplanten uit, een ‘boek voor in de binnenzak’ in aansluiting op de eerder uitgebrachte gelijknamige app (gratis te downloaden alleen voor Android). In het komende stinzenfloraseizoen komt er op initiatief van It Fryske Gea en Stichting Martenastate een geactualiseerde en uitgebreide versie van het boek Stinzenflora in Fryslân uit bij Uitgeverij Bornmeer (1e editie 2008), met de ondertitel: een voorjaarsfeest in het historisch groen. In het boek wordt aandacht geschonken aan de verschillende stinzenplanten, het beheer en de geschiedenis ervan. Het wordt een leerzaam en interessant hand- en kijkboek voor iedereen, die zich voor stinzenflora interesseert of die als vrijwilliger zich met stinzenplanten bezighoudt. Naast het nieuwe boek komt er ook een tentoonstelling bij Tresoar in Leeuwarden. De stinzenflora in Fryslân staat centraal, maar er is ook aandacht voor het landschap, de verschillende vindplaatsen van stinzenflora en de monumentale woningen van Friese adellijke families en notabelen.meer informatie »