Stichting Mammemastate


Tot 1856 stond in Jellum de Mammemmastate. Onder de bewoners die met naam en toenaam bekend zijn, bevindt zich geen Mammema, wel veel Dekema's. Een van hen was Sicko van Dekema, die voortleeft als Jonker Sikke, in het plaatselijke restaurant. De nieuwe stichting Mammemastate is van plan theaterdiners te gaan organiseren, en een cultureel centrum in het leven te roepen, met bijvoorbeeld kamerconcerten en seminars. Daartoe wordt de Jellumer kerk gebruikt, waarin zich de grafkelder bevindt van de bewoners van Mammemastate.