Stichting Staten en stinzen biedt kant en klare reis aan o.l.v. Bearn Bilker


Op visite bij de Friese adel

Stichting Staten en Stinzen heeft een boeiende driedaagse reis samengesteld, die voert langs staten en stinzen in Friesland. Dit kant en klare programma kan worden besteld door reisorganisaties of zakelijke en particuliere instellingen die deze interessante reis willen aanbieden. Het gezelschap dat maximaal uit twintig deelnemers kan bestaan, logeert in het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden, van waaruit elke dag een andere regio in Friesland bezocht wordt.

Het centrale thema is: de adel in Friesland. Hoe woonde en werkte de adel en hoe was hun positie in de Friese samenleving? Er zal veel worden verteld, anekdotes, liefdesverhalen, maar ook gewelddadige verhalen komen voorbij. De verhalen gaan hoofdzakelijk over de families Cammingha, Harinxma, Eysinga, Heemstra, Sytzama, Grovestins en de Van Harens. Natuurlijk ontbreken de Friese Nassaus ook niet. De tocht voert onder andere langs Dekemastate, Hegebeintum, Waaxens en Fogelsanghstate te Veenklooster en de Schierstins te Veenwouden. De tweede dag staan Leeuwarden, Marsum en Franeker centraal. De derde dag Epemastate te Ysbrechtum, Heerenveen en Oranjewoud. Medewerking zal worden verleend door Jacomine Hoogendam, Rita Radetzky, Jhr mr Tjalling van Eysinga en Jan Willem Zwart. Het totale programma wordt begeleid door Bearn Bilker. Reisgezelschap Asgard Reizen uit Groningen heeft de reis al geboekt voor eind september 2019 en op dit moment vinden er besprekingen plaats met twee andere gezelschappen.