Foto Peter Nieuwenhuijsen

 

Ramen Wiardastate naar Fries Museum


Het Fries Museum heeft twee glas-in-loodramen gekregen van de voormalige Wiardastate (Goutum). De ramen hebben deel uitgemaakt van de grote zaal en dragen de namen van Bauck van Eminga en Aelcke van Galama. Ze zijn te zien tijdens de tentoonstelling Verzameld Werk. Hier wordt ook een kristallen beker getoond waarin tweeëntwintig namen van jonge Friese edelen zijn gegraveerd, voornamelijk statebewoners. De beker is verworven na getoond en besproken te zijn in Tussen kunst en kitsch.