Graf Lucas Pieters Roodbaard, Algemene Stadsbegraafplaats Leeuwarden. Foto pn

 

Promotie Els van der Laan - Meijer


OP 7 juli promoveerde mw. Els van der Laan - Meijer op het proefschrift Het handschrift van L.P. Roodbaard. Ontwerpprincipes van Noord-Nederlandse landschapsparken in de eerste helft van de 19e eeuw. De promotie vond plaats aan de TU Delft, hetgeen tevens verklaart dat er nu, kort na het verschijnen van een eerdere dissertatie over Roodbaard, een tweede is verschenen. De invalshoek van Els van der Laan is een wezenlijk andere dan die van Rita Radetzky; zie het woord 'ontwerpprincipes'.