Poptaslot: bezoek van Nederlandse Kastelenstichting


Heringastate (het Poptaslot) ontvangt op 5 oktober de deelnemers aan een excursie van de Nederlandse Kastelenstichting. De excursie is bedoeld voor donateurs van deze stichting.

Zie eventueel de website van de NKS

Foto M-H de Vrij

meer informatie »