Museum Martena: eerste concert in een reeks


Op zondagmiddag 17 maart vond het eerste concert plaats in het kader van een samenwerking tussen Seewyn en Museum Martena. Twee uiteenlopende trio's brachten gezamenlijk een afwisselend programma. Het is de bedoeling dat er op de ingeslagen weg wordt voortgegaan. Seewyn is het instituut voor kunsteducatie (muziek, theater, beeldende kunst) in de Waadhoeke en Harlingen. Op de foto het trio Hexapode in de zaal van het Martenahuis.

De tentoonstelling: 3 februari jl. was het precies honderd jaar geleden dat Abe Gerlsma werd geboren in Franeker. Op die dag werd de tentoonstelling '100 jier Abe Gerlsma' geopend. Deze blijft tot en met 10 juni. Gerlsma was werktuigbouwkundige en uitvinder, maar daarnaast etste en schilderde hij. Zijn hele leven woonde hij in Franeker; dat zal tijdens deze tentoonstelling zichtbaar zijn.