Lezing Bearn Bilker


Op 4 oktober houdt onze voorzitter Bearn Bilker een lezing met als titel "De historie van de staten en stinzen en de adel aan de Waddenkust." Organisatie: Historische Vereniging Oud-Barradeel. Locatie: Dorpshuis It Waed, Skoallestrjitte 12, Sexbierum. Aanvang 20.00 uur.