Foto Arjen Bronkhorst. Actuele foto volgt.

 

Harstastate: nieuwe website 'Terp Hegebeintum'


Hegebeintum heeft een nieuwe website gelanceerd, die zowel bezoekerscentrum als kerk, als Harstastate belicht.

Een bezoek aan Harstastate loopt via het bezoekerscentrum van Hegebeintum (tevens parkeerplaats). Dit Kennis- en Ynformaasjesintrum is in de koude maanden, van november tot en met maart, geopend op woensdag en vrijdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur. In die periode is het informatiecentrum op de andere dagen open voor groepen, op afspraak.
Van april tot en met oktober is het van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

In 2018 werd Hendrick de Keyser Monumenten eigenaar van de Harstastate. Om tuin en state te behouden werd het pand door het echtpaar Van Riemsdijk geschonken aan de landelijke monumentenvereniging. Na uitvoerig onderzoek naar het gebouw en de vroegere bewoners en een grondige restauratie, kan de state nu gasten ontvangen, ook voor overnachtngen. Naast de te bezichtigen salon, die voorzien is van uniek houtsnijwerk in Lodewijk XVI-stijl, is de tuin met stinzenplanten een absolute must. Dat de kerk en de state onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, blijkt uit de unieke rijke collectie rouwborden die in de kerk hangen. Ze behoren bij de families die in de loop der eeuwen op Harstastate hebben gewoond.