Fryske Akademy: Jeppemastate en weeshuis Tjallingastate, twee verhalen uit de geschiedenis van Westernijkerk en Marrum


Deze verhalen worden op zaterdag 30 maart verteld door Titia Jippes - de Boer. Zij doet dit in café-restaurant Wouters, tegenover het station in Leeuwarden.
De geschiedenis van de Jep(pe)mastate gaat zeer ver terug: er wordt rekening gehouden met een ontstaan vóór 1200. Helaas is de state ook alweer lang geleden afgebroken: circa 1860. Diverse adellijke families zijn eigenaar geweest.