Foto Jan Willem Zwart

 

Excursie Staten en Stinzen, 1 april (nog 3 plaatsen)


Op zaterdag 1 april orgniseert onze stichting een excursie naar de Schierstins, Fogelsanghstate en de Philippusfenne, met een lunch te Kollum (€ 36,00, eigen vervoer maar de stichting probeert te helpen als dit een probleem is). Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar (Mail naar: statenstinzen@outlook.com).

Op 21 april is er een dag op Staniastate: de ins en outs van een state en een park. En op donderdag 8 juni is weer een excursie gepland, naar de bijzondere bestemmingen Schatzenburg en Roptastate.