Epemastate komt in goede handen


Epemastate is door jhr. Tjalling van Eysinga verkocht aan de stichting Stinze-Stiens. In deze stichting heeft het echtpaar Van Riemsdijk een centrale rol. Zij zijn grote liefhebbers van stinzenflora. Rondom Epemastate is die aanwezig, maar ze zou een grotere vlucht kunnen nemen. Onze stichting is ervan overtuigd dat de state in goede handen is beland.