Echtpaar Van Riemsdijk: Zilveren Anjer


Trudy van Riemsdijk-Zandee en Willem van Riemsdijk ontvangen op 9 juni de Zilveren Anjer van het Prins Bernhardfonds uit handen van Prinses Beatrix. (Onze Nieuwsbrief vermeldde ten onrechte 7 juni.) Met deze uitzonderlijke onderscheiding worden zij geëerd vanwege hun verdienste voor met name veel Fries erfgoed. De door hen in het leven geroepen stichting Stinze-Stiens is eigenaar van Epemastate en Oranjestein en heeft veel bijgedragen aan de jongste ontwikkelingen op Martenastate, in het bijzonder van Martenazathe.