Dekema State: grote voorjaarsfair op 20 april


‘Het was er altijd gezellig’, Jan van Wageningen. 1950- 1970. Dit jaar wordt er een kleine tentoonstelling gewijd aan Jan van Wageningen (1918-1979) , de voorlaatste slotheer van Dekema State. Deze kleine tentoonstelling, op de zolder van Dekema State, schetst aan de hand van familiefoto’s en herinneringen een beeld van de periode dat Jan en zijn vrouw Greta het oude huis bewoonden en er een gastvrij onthaal boden aan talloze bezoekers, vrienden en bekenden: ‘Het was er altijd gezellig’.

De grote voorjaarsfair is op za. 20 april 2019. Meer dan zestig kramen. Om elf uur en drie uur een lezing door Willem van Riemsdijk (van de stinzenfloramonitor) en om twee uur een wandeling om eetbare planten te leren kennen.