PB-fonds en toegankelijkheid


Dit jaar wordt er vanuit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers van het Prins Bernhard Cultuurfonds een pilot-regeling gestart om de toegankelijkheid te vergroten van erfgoedlocaties. Erfgoedorganisaties die met een van de onderstaande vormen van toegankelijkheid aan de slag willen gaan, kunnen een bijdrage vragen uit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers.

Een overzicht van de diverse vormen van toegankelijkheid:
• Fysieke toegankelijkheid: de instelling en voorzieningen zijn toegankelijk en bruikbaar voor iedereen.
o Voorbeeld: door een drempelhulp of heftrap kan een rolstoelgebruiker het pand betreden.
• Digitale toegankelijkheid: informatie is online makkelijk te vinden en de website en/of app is gebruiksvriendelijk in zowel vorm, opmaak als taalgebruik.
o Voorbeeld: onder de foto’s staan goede beschrijvingen en er is ondertiteling/audiodescriptie bij filmmateriaal.
• Informatieve toegankelijkheid: informatie is toegankelijk geschreven, waar van toepassing meertalig beschikbaar, leesbaar en via verschillende kanalen beschikbaar.
o Voorbeeld: bij de audiotour is een transcript voor slechthorenden, de audiotour wordt in meerdere talen aangeboden of wordt begeleid door een gebarentolk.
• Sociale toegankelijkheid: de instelling is gastvrij, er is begeleiding voor mensen met een beperking en er zijn activiteiten afgestemd op verschillende doelgroepen.
o Voorbeeld: een cursus voor het personeel en de vrijwilligers voor het inleven in bezoekers met een beperking.


Een aanvraag kan tot en met 31 december worden ingediend. Dit moet volgens een bepaalde handleiding.