Glinstrastate (Burgum) goede plek voor klein concert


In Glinstrastate speelde de Britse, 26-jarige Alexander Ullman, een jonge meester, winnaar van het Liszt-concours dat in oktober plaatsvond in Utrecht. Organisator was de Kunstkring Hardegarijp. Ruim honderd belangstellenden waren zeer enthousiast; het lijkt redelijk om aan te nemen dat Ullman een grote carrière tegemoet gaaat. Glinstrastate bleek als locatie voor een dergelijk concert met honderd belangstellenden een prima plek. Het gebouw ziet er van buiten gaaf uit, maar heeft binnen weinig weg van een 'edele state'.

Het verdere gebruik van het gebouw, dat van binnen onlangs is gerenoveerd , ligt in het verlengde van het vroegere Kiehool: sociaal - cultureel werk: cursussen, activiteiten voor jongeren en ouderen, een computerclub, een lunchcafé enz. Kiehool gaat geheel over naar Glinstrastate, maar doordat de internetpresentie niet zeer up to date is, is moeilijk vast stellen in welk stadium de verhuizing zich bevindt.

meer informatie »