Tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt


In Beetsterzwaag is de tentoonstelling 'Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt’ te bezichtigen, tot en met 9 september. De locatie is het oude gemeentehuis (het Grietenijhuis), Hoofdstraat 17. Geopend van woensdag tot en met zondag, 11.00 uur tot 17.00 uur.
Tot 9 september zal het elke woensdag tot en met zondag om 14 uur mogelijk zijn mee te lopen met een Tinco-rondleiding door het dorp (tot 15 uur; prijs € 8,00 inclusief de Tinco-tentoonstelling.

Op 16 augustus is het 'Lycklamadag': zestien Lycklama's uit de VS en Canada zullen de tentoonstelling bezoeken. Voor hen is een dagprogramma samengesteld.

Tinco Lycklama à Nijeholt werd geboren in het Lycklamahûs en werd later eigenaar van het Camminghahuis, beide vlakbij de tentoonstelling, in de Hoofdstraat. Voor andere onderdelen van Beetsterzwaag, Culturele Hoofdstraat: zie een ander item op deze pagina.

meer informatie »