Tentoonstelling Tinco Lycklama à Nijeholt aanstaande


Tinco Lycklama à Nijeholt werd geboren in 1837 in het Lycklamahuis te Beetsterzwaag. Na een reis van drie jaar naar plaatsen als Teheran, Bagdad Jeruzalem en Constantinopel keerde hij met een grote verzameling gekochte kunstvoorwerpen terug naar Beetsterzwaag, waar hij in het Eysingahuis een museum inrichtte. Na enkele jaren besloot hij te emigreren naar Cannes, met medeneming van zijn collectie. Deze vormt het fundament onder het Musée de la Castre. Dit museum wijdt nu een tentoonstelling aan hem (van 9 juli tot 29 oktober). Deze zal van 15 juni tot en met 8 september 2018 ook in Beetsterzwaag te zien zijn.